Poradenské centrum OPoRa

Informace o středisku

Poradenské centrum OPoRa - logo

Poskytování poradenských služeb v rámci Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), navazuje na vyhlášku MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poradenství, ze dne 22.2.2005 a metodické doporučení MŠMT ČR čj. 27317/2004 – 24 publikované ve Věstníku MŠMT ČR, července 2005. Současně respektuje další právní normy České republiky pro oblast práce s dětmi a mládeží jako např. Zákon o rodině, Zákon 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů a další.

Klasifikační předpoklady pracovníků školního poradenského střediska se řídí ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., o odborné způsobilosti pedagogických pracovníků a ustanovením vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Vlastní obsahové náplně poradenských činností odpovědných pracovníků školy jsou zpracovány v následujících kapitolách koncepce poradenských služeb = činnosti poradenského střediska “OPoRa”.

  • Vymezení poradenských služeb školy (viz strana 2)
  • Pracovníci poskytující poradenské služby (viz strana 3)
  • Model poradenských služeb (viz strana 4)
  • Informační systém školního poradenského střediska (viz strana 5)
  • Personální zázemí střediska (viz strana 6)