Poradenské centrum OPoRa

Poradenské centrum OPoRa - logo

Informace o středisku

Kontakty

Výchovný poradce

Mgr. Dagmar Lorencová

Kontakt: lorencova@spscv.cz

Distanční výuka: online Teams

Konzultace: Centrum OPoRa – každou velkou přestávku (případně dle předchozí domluvy) S čím se na mne můžete obrátit:

 • proces integrace žáků – Plány pedagogické podpory, Individuálně,
 • žáci se speciálně vzdělávacími potřebami, se zdravotním znevýhodněním, mimořádně nadaní,
 • spolupráce se školskými pedagogickými zařízeními (PPP, ŠPC a SVP),
 • poradenské služby žákům – cizincům,
 • selhávání žáků ve vzdělávání, docházce i osobních problémech,
 • krizová intervence,
 • doporučení při přestupech do jiných vzdělávacích institucích, či při ukončování studia,
 • kontakty na specializované odborníky (speciální pedagog, psycholog, psychiatr, lékař) při krizových situacích.

Metodik prevence

Mgr. Olga Kubánková

Kontakt: kubankova@spscv.cz

Distanční výuka: online Teams

Konzultace: po předchozí domluvě

S čím se na mne můžete obrátit:

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy, mezi žáky,
 • fyzické a psychické ubližování, napadání žáků,
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí
 • projevy rasové a menšinové intolerance,
 • experimenty žáků s návykovými látkami,
 • domácí násilí, sexuální zneužívání,
 • a další problémy, které ovlivňují vzdělávání a výchovu žáků.

Kariérový poradce

Ing. Jana Rosecká

Kontakt: rosecka@spscv.cz

Distanční výuka: online Teams

Konzultace: čtvrtek 14:15 – 15:00 (případně dle předchozí domluvy)

S čím se na mne můžete obrátit:

 • volba vhodné specializace ve 2. ročníku,
 • volba dalšího studia VOŠ, VŠ,
 • přihlášky na VŠ,
 • příprava vstupu na trh práce,
 • doporučení vhodných informačních zdrojů.

Školní speciální pedagog

Mgr. Dagmar Lorencová

Kontakt: 605711479

Konzultace: Centrum OPoRa – po domluvě

Jaké služby nabízím:

 • speciálně pedagogické poradenství pro žáky, rodiče, pedagogy (poruchy učení, poruchy chování),
 • terapeutická podpora při školním neúspěšnosti (pomoc s organizací času, vhodný styl učení),
 • terapeutická podpora při osobních potížích (problémy ve vztahu, problémy se spolužáky, zatěžující rodinné situace).