Soubory ke stažení – žáci

Na této stránce jsou k dispozici různé materiály a formuláře určené převážně jako podpora našich studentů tak, jak je jednotliví vyučující či vedení školy dodají.

Žádosti žáka (zákonného zástupce)

Náležitosti žádostí

  • adresa žadatele se specifikací třídy žáka či studenta
  • adresa školy (celý název školy)
  • název žádosti
  • popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná
  • datum žádosti
  • vlastnoruční podpis (u žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků musí být uveden i podpis nezletilého žáka)
  • úřední formát žádosti A4

Typy žádostí

Žádosti řešené ve správním řízení

ŽÁDOSTPOZNÁMKA
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánupro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, viz šk. zákon § 16 (s pís. doporučením šk. poradenského zařízení), dále pro žáky s mimořádným nadáním, viz šk. zákon § 17 (s písemným doporučením organizace)
Přihláška ke vzdělávání do 1. ročníku (SPŠ)
Žádost o přestup do vyššího ročníku
Přihláška ke vzdělávání do vyššího ročníku
Žádost o přijetí ke vzdělávání na základě přestupu
Žádost o přestup na obor Strojírenstvípodává se v případě, že se chce žák po druhém ročníku vzdělávat ve specializaci Strojírenství
Žádost o přerušení vzdělávání nebo opakování ročníkupodává se do termínu závěrečné pedagogické rady v červnu nebo v srpnu po opravných zkouškách daného školního roku (při opakování 3. ročníku je opět nutné uvést pořadí specializací)

Ostatní žádosti

ŽÁDOSTPOZNÁMKA
Obecná žádost, oznámeníobecný formulář použitelný pro většinu žádostí nebo oznámení
Žádost o ukončení vzdělávání
Žádost o uvolnění z výuky
Žádost o uvolnění z TvSmusí být doloženo odborným posudkem
Podklad pro uzpůsobení podmínek vzdělávání (TvS)
Žádost o náhradní termín pro hodnocenípodává se nejpozději do termínu pedagogické rady pro dané pololetí (nejsou-li na pedagogické radě známy důvody žáka pro nesplnění podmínek docházky a klasifikace, posuzuje se jako by vzdělávání zanechal)
Žádost na používání výpočetní techniky
Žádost na možnost parkování motocyklu
Příspěvek na dojíždění – Čestné prohlášení

Další dokumenty, potvrzení

DOKUMENTPOZNÁMKA
Potvrzení o studiu
ISIC – Žádost o kartuformulář žádosti o ISIC kartu
ISIC – Sjednání pojištění ke kartěžádost o sjednání pojištění ke kartě ISIC
ČJL – Seznam literárních děl formulářformulář – seznam literárních děl
ČJL – Kánon titulů k maturitěkánon titulů z české a světové literatury
Metodika zpracování technické zprávy
EPO – Šablona referátušablona dokumentu zprávy z praktických cvičení („referátu“)
PMZ – Šablona maturitní prácepraktická maturitní zkouška – šablona maturitní práce
VOŠ – Návod na zpracování absolventské prácezákladní informace pro zpracování absolventské práce (VOŠ)
VOŠ – Formulář pro hodnocení absolventské práce – vedoucíformulář pro hodnocení absolventské práce – vedoucí práce (VOŠ)
VOŠ – Formulář pro hodnocení absolventské práce – oponentformulář pro hodnocení absolventské práce – oponent
VOŠ – Podklady pro dohodu o provedení prácepodklady pro dohodu o provedení práce (hodnocení AP)
VOŠ – Formulář pro hodnocení praxeformulář pro hodnocení praxe
VOŠ – Přihláška ke studiuformulář přihlášky ke studiu na VOŠ