SPŠ a VOŠ Chomutov

Soubory ke stažení – žáci

Ke stažení

Zde jsou k dispozici různé materiály a formuláře určené převážně jako podpora našich studentů tak, jak je jednotliví vyučující či vedení školy dodají.

Žádosti žáka (zákonného zástupce)

Náležitosti žádostí

  • adresa žadatele se specifikací třídy žáka či studenta
  • adresa školy (celý název školy)
  • název žádosti
  • popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná
  • datum žádosti
  • vlastnoruční podpis (u žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků musí být uveden i podpis nezletilého žáka)
  • úřední formát žádosti A4

Typy žádostí

Žádosti řešené ve správním řízení:

DOKUMENTINFORMACE K DOKUMENTUSTÁHNOUT
povolení individuálního vzdělávacího plánupro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, viz šk. zákon § 16 (s pís. doporučením šk. poradenského zařízení)doc

pro žáky s mimořádným nadáním, viz šk. zákon § 17 (s písemným doporučením organizace)doc
přijetí ke vzdělávánído 1. ročníkuxls

do vyššího ročníku (žádost)doc

do vyššího ročníku (přihláška)xls

na základě přestupudoc
změna oboru vzdělávánípodává se v případě, že se chce žák po druhém ročníku vzdělávat ve specializaci Strojírenstvídoc
přerušení vzdělávání, opakování ročníkupodává se do termínu závěrečné pedagogické rady v červnu nebo v srpnu po opravných zkouškách daného školního roku (při opakování 3. ročníku je opět nutné uvést pořadí specializací)doc

Ostatní žádosti:

DOKUMENTINFORMACE K DOKUMENTUSTÁHNOUT
žádost, oznámeníobecný formulář použitelný pro většinu žádostí nebo oznámenídoc
zanechání vzdělávání
doc
žádost o uvolnění z výuky
doc
uvolnění z TvSmusí být doloženo odborným posudkemdoc
náhradní termín pro hodnocenípodává se nejpozději do termínu pedagogické rady pro dané pololetí (nejsou-li na pedagogické radě známy důvody žáka pro nesplnění podmínek docházky a klasifikace, posuzuje se jako by vzdělávání zanechal)doc
žádost na používání výpočetní techniky
doc
žádost na možnost parkování motocyklu
doc
příspěvek na dojíždění-čestné prohlášení
doc

Další dokumenty, potvrzení:

DOKUMENTINFORMACE K DOKUMENTUSTÁHNOUT
Potvrzení o studiu
doc
Metodika zpracování technické zprávy
doc
EPO – šablona referátušablona dokumentu zprávy z praktických cvičení (“referátu”)doc
ČJL – seznam literárních dělformulář – seznam literárních děldoc
ČJL – kánon titulůkánon titulů z české a světové literatury 2019/2020pdf
VOŠ – absolventské prácezákladní informace pro zpracování absolventské prácedoc
VOŠ – hodnocení absolventské práceformulář pro hodnocení absolventské práce – vedoucí prácedoc
VOŠ – hodnocení absolventské práceformulář pro hodnocení absolventské práce – oponentdoc
VOŠ – hodnocení absolventské prácepodklady pro dohodu o provedení práce (hodnocení AP)doc
VOŠ – hodnocení praxeformulář pro hodnocení praxedoc
VOŠ – přihláška ke studiuformulář přihlášky na VOŠpdf
ISIC karta – formulář žádostiformulář žádosti o ISIC kartupdf
ISIC karta – pojištěnížádost o sjednání pojištění ke kartě ISICpdf
PMZ šablonadotx
Velikost textu
Vysoký kontrast