Seminář pro absolventy SPŠ a ostatní SŠ

Seminář “Matematika a fyzika na technické vysoké škole”

  • “dvacetihodinový” bezplatný seminář
  • určený pro absolventy, směřující zejména na technické vysoké školy
  • zaměřený na části matematiky a fyziky přímo předcházející vysokoškolskému vzdělávání v akademickém roce 2019/2020

Místo konání: Střední průmyslová a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50

Termín: 25.8. – 11.9.2020

Zahájení: 25.8.2020 (pondělí) od 14:00 v učebně č. 204, zde bude upřesněn časový a obsahový program celého semináře podle počtu přihlášených účastníků

Přihlášku předejte vyučujícím matematiky nebo zašlete na e-mail: pohl@spscv.cz nebo využijte níže uvedený přihlašovací formulář, a to nejpozději do 24.8.2020.

Obsahový program semináře

Modul M1Číselné obory – N, Z, Q, I, R, jejich vlastnosti, intervaly a absolutní hodnota.
Modul M2Úpravy algebraických výrazů – dělení výrazů, rozklady na součin, rozklady na parciální zlomky, úpravy výrazů do specifických tvarů.
Modul M3Funkce – grafy a předpisy základních funkcí, vlastnosti základních funkcí, grafy a předpisy odvozených funkcí, vlastnosti odvozených funkcí.
Modul M4Rovnice, nerovnice a jejich soustavy – mocninné, exponenciální, logaritmické a goniometrické rov., nerovnice a jejich soustavy, grafické řešení některých rovnic a nerovnic, řešení rozkladem na součin.
Modul M5Analytická geometrie v rovině – přímka, regulární a singulární kuželosečky.
Modul M6Definiční obory – definiční obory funkcí složených o jedné a dvou proměnných.
Modul F1Souřadnicové systémy a vektorový počet – pravoúhlá kartézská, polární, cylindrická a sférická soustava souřadnic, vektory v pravoúhlé kartézské soustavě souřadnic, vektorová algebra.
Modul F2Kinematika a dynamika hmotného bodu – poloha, rychlost, zrychlení, přímočarý a kruhový pohyb, Newtonovy pohybové zákony, vektorové a skalární veličiny v dynamice hmotného bodu.
Modul F3Fyzikální pole – gravitační, elektrostatické a magnetické pole, Newtonův gravitační zákon, Coulombův a Ampérův zákon.

Přihlašovací formulář

Seminář v tomto termínu již proběhl.