Seminář pro absolventy SPŠ CV a ostatních SŠ

„Matematika a fyzika na technické vysoké škole“

  • „dvacetihodinový“ bezplatný seminář
  • určený pro absolventy, směřující zejména na technické vysoké školy
  • zaměřený na části matematiky a fyziky přímo předcházející vysokoškolskému vzdělávání v akademickém roce 2024/2025

Místo konání: Střední průmyslová a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50

Termín: 26.8. – 13.9.2024

Zahájení: 26.8.2024 (pondělí) od 14:00 v učebně č. 204, zde bude upřesněn časový a obsahový program celého semináře podle počtu přihlášených účastníků

Přihlášku předejte vyučujícím matematiky nebo zašlete na e-mail: pohl@spscv.cz nebo využijte níže uvedený přihlašovací formulář, a to nejpozději do pátku 23.8.2024.

Obsahový program semináře

Modul M1Číselné obory a úpravy výrazů – N, Z, Q, I, R, jejich vlastnosti, intervaly a absolutní hodnota, dělení výrazů, rozklady na součin, rozklad na parciální zlomky, úpravy výrazů do specifických tvarů.
Modul M2Funkce, rovnice a nerovnice – grafy, předpisy a vlastnosti základních funkcí, předpisy a grafy odvozených funkcí, grafické a algebraické řešení rovnice a nerovnic, řešení rovnic a nerovnic rozkladem na součin.
Modul M3Analytická geometrie v rovině – přímka, regulární a singulární kuželosečky.
Modul M4Definiční obory funkcí jedné a dvou proměnných – definiční obory funkcí složených o jedné a dvou proměnných.
Modul F1Souřadnicové systémy a vektorový počet, funkční vztahy v kinematice a dynamice, fyzikální pole – souřadnicové systémy a transformace mezi nimi, vektorová algebra, praktické aplikace, funkční vztahy mezi veličinami, vektorové a skalární veličiny v mechanice hmotného bodu, Newtonovy pohybové zákony, gravitační, elektrostatické a magnetické pole, Newtonův gravitační zákon, Coulombův a Ampérův zákon, podrobnosti a odlišnosti mezi jednotlivými typy polí.

Přihlašovací formulář

https://forms.office.com/r/2pVUS9yCPe