SPŠ a VOŠ Chomutov

Školská rada

Protokol o průběhu a výsledků voleb členů do školské rady na období 2017 – 2020

pdfProtokol o průběhu a výsledku voleb na období 2017 – 2020

Rada Školy při SPŠ a VOŠ Chomutov

Rada školy při SPŠ a VOŠ Chomutov vznikla dne 2.6.2004. Na základě ustanovení §167 Školského zákona jsou na období 2017 – 2020 zvoleni a jmenováni:

pdfVýsledky voleb do Školské rady na období 2017 – 2020

Aktuální složení rady

Za zřizovatele jmenováni:

  • Ing. Jan Řehák
  • Ing. František Landa

Za pedagogické pracovníky zvoleni:

  • Jiří Černý
  • Ing. Bc. Bohumil Růžička

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvoleni:

  • Marta Morávková
  • Nikola Drábová

Přehled jednání za rok 2018

Přehled jednání za rok 2017

Kontakt

Pokud máte jakoukoliv připomínku či podnět, který byste chtěli směřovat k radě školy, můžete přímo oslovit kteréhokoliv z jejích členů, nebo využít elektronické komunikace na emailovou adresu ruzicka@spscv.cz. Studenti také mohou využít poštovní schránku umístěnou v prvním patře školy v blízkosti sborovny, jejíž obsah má na starosti zástupce z řad studentů ve Školské radě.