Školská rada

Výsledky voleb do Školské rady na období 2023-2026

Informace k volbám do Školské rady 2023

Nominovaní kandidáti do voleb Školské rady 2023

Volební formulář do Školské rady 2023

Aktuální složení rady školy

Za zřizovatele jmenováni:

  • Ing. Jan Řehák
  • Ing. František Landa

Za pedagogické pracovníky zvoleni:

  • Jan Černý
  • Ing. Bc. Bohumil Růžička

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvoleni:

  • Tomáš Pláteník
  • Lukáš Vojtek

Přehled jednání za rok 2022

Přehled jednání za rok 2023

Kontakt

Pokud máte jakoukoliv připomínku či podnět, který byste chtěli směřovat k radě školy, můžete přímo oslovit kteréhokoliv z jejích členů, nebo využít elektronické komunikace na emailovou adresu ruzicka@spscv.cz. Studenti také mohou využít poštovní schránku umístěnou v prvním patře školy v blízkosti sborovny, jejíž obsah má na starosti zástupce z řad studentů ve Školské radě.