Školská rada

Volby do Školské rady 2020

Aktuální složení rady školy

Za zřizovatele jmenováni:

  • Ing. Jan Řehák
  • Ing. František Landa

Za pedagogické pracovníky zvoleni:

  • Jan Černý
  • Ing. Bc. Bohumil Růžička

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvoleni:

  • Tomáš Pláteník
  • Josef Hylena

Přehled jednání za rok 2021

Přehled jednání za rok 2020

Přehled jednání za rok 2019

Přehled jednání za rok 2018

Přehled jednání za rok 2017

Kontakt

Pokud máte jakoukoliv připomínku či podnět, který byste chtěli směřovat k radě školy, můžete přímo oslovit kteréhokoliv z jejích členů, nebo využít elektronické komunikace na emailovou adresu ruzicka@spscv.cz. Studenti také mohou využít poštovní schránku umístěnou v prvním patře školy v blízkosti sborovny, jejíž obsah má na starosti zástupce z řad studentů ve Školské radě.