Školní parlament

Školní parlament je žákovský samosprávný orgán, který umožňuje žákům SPŠ a VOŠ Chomutov se podílet na organizaci chodu školy, příp. se vyjadřovat k organizačním záležitostem a komunikovat s vedením prostřednictvím volených zástupců tříd.

Jedná se o sdružení žáků a učitelů, které projednává záležitosti týkající se školy, podává návrhy ke zlepšení, komunikuje s vedením školy a jejími pracovníky, pořádá hromadné a veřejné akce, koordinuje dění ve škole.

Zástupci se pravidelně scházejí jednou měsíčně, projednávají návrhy a podněty studentů, členové jsou informováni vedením školy o chodu a organizačních záležitostech, změnách a projektech. Jejich povinností je předat informace ve třídě.

Členové parlamentu jsou zástupci tříd, kteří byli na začátku roku zvoleni a svou třídu zastupují po dobu jednoho školního roku. Jejich práva a povinnosti vycházejí ze Základního ustanovení školního parlamentu.

Cílem školního parlamentu je vytvořit co nejpříjemnější prostředí pro žáky, kteří tak mají možnost se na jeho tvorbě podílet.

Pokud budete mít chuť se stát součástí, přispět svým nápadem, podnětem, připomínkou, či budete chtít vyjádřit svůj názor, můžete využít dotazníku. Máte-li konkrétní otázku, zanechte na sebe emailovou adresu a náš zástupce vám ji rád zodpoví.

David Jurka – předseda parlamentu (2.E)