Šablony II SPŠ Chomutov

Projekt

Zkrácený název projektu: „Šablony II SPŠ Chomutov“

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0014968

Číslo a název oblasti podpory: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce projektu: Ústecký kraj

Termín realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021

Hlavní cíl projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků a žáci středních škol.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci z následujících témat:

  • personální podpora
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
  • společné vzdělávání žáků a studentů
  • podpora extrakurikulárních aktivit
  • aktivity rozvíjející ICT

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropské strukturální a investiční fondy, MŠMT - loga