Informace o studiu na VOŠ

Vyšší odborná škola

VOŠ - otevřít prezentaci

Studium je tříleté, denní. Každý školní rok je rozdělen na dvě období (zimní a letní). V zimním období 3.ročníku absolvují studenti odbornou praxi ve firmách, kde si v praxi ověří své znalosti. Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce, zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka. Absolvent VOŠ získává titul Diplomovaný specialista v oboru – DiS. Studenti na VOŠ platí školné, které činí 1500 Kč za jedno období pro obor výpočetní systémy a 1250 Kč pro obor informatika ve státní správě.

Studijní obory

 • Výpočetní systémy – obor nově akreditován
 • Veřejnosprávní činnost s podporou ICT – obor nově akreditován

Výpočetní systémy (kód 26-47-N/10)

Obor Výpočetní systémy (VOŠ) - plakát

Délka a forma studia:

 • 3 roky, denní studium

Profil absolventa oboru:

 • Absolvent vzdělávacího programu je teoreticky a prakticky připraven pro práce při zavádění výpočetní techniky, pro její diagnostiku, programování a využití v různých oborech činnosti. Ovládá v potřebném rozsahu problematiku technického řešení počítačů a počítačových sítí, jejich programování a vazby na vnější prostředí. Uplatnění najde ve všech oborech, ve kterých se aktivně využívá výpočetní technika, v průmyslu, službách, obchodu apod.

Učební plán:

Uplatnění absolventů:

 • Předpokládá se schopnost řízení kolektivu pracovníků či samostatná činnost v oblastech:
  • zavádění výpočetních systémů
  • správa a údržba počítačových sítí
  • prodej a servis výpočetní techniky
  • opravy prostředků výpočetní techniky
  • instalace počítačů a počítačových sítí
  • odborné poradenství
  • obchodně podnikatelská činnost v oblasti výpočetní techniky  
 • Podle kartotéky typových pozic absolventi vzdělávacího programu mohou zastávat pozice:
  • samostatný programátor
  • samostatný správce aplikací
  • samostatný technik IT
  • správce operačních systémů a sítí
  • webdesigner

Veřejnosprávní činnost s podporou ICT (kód 68-43-N/10)

Obor Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT (VOŠ) - plakát

Délka a forma studia:

 • 3 roky, denní studium

Profil absolventa oboru:

 • Absolvent vzdělávacího programu je teoreticky a prakticky připraven pro práce při zavádění výpočetní techniky, pro její diagnostiku, programování a využití v různých oborech činnosti. Ovládá v potřebném rozsahu problematiku technického řešení počítačů a počítačových sítí, jejich programování a vazby na vnější prostředí. Uplatnění najde ve všech oborech, ve kterých se aktivně využívá výpočetní technika, v průmyslu, službách, obchodu apod.

Učební plán:

Uplatnění absolventů:

 • Předpokládá se schopnost řízení kolektivu pracovníků či samostatná činnost v oblastech:
  • účetnictví
  • daňové specializace
  • zpracování mezd
  • personalistiky
  • správní činnosti (městské úřady, VZP, sociální odbory atd.)
  • zprostředkovatelské činnosti (úřad práce atd.)
  • řízení jakosti
 • Podle kartotéky typových pozic absolventi vzdělávacího programu mohou zastávat pozice:
  • samostatný administrativní pracovník
  • samostatný personalista
  • samostatný ekonom
  • samostatný pracovník finanční a daňové správy
  • samostatný referent státní správy atd.

Studenti mohou během studia získat celosvětově uznávanou certifikaci CCNA, prokazující znalosti v oblasti počítačových sítí, dále certifikaci firmy Autodesk dokládající znalosti v oblasti CAD/CAM technologií, od roku 2003 také certifikát ECDL prokazující uživatelské znalosti pro používání výpočetní techniky. Od školního roku 2003/2004 je také zájemcům umožněna příprava na jazykový certifikát TELC a CEFLA (2008/2009).

Studium je organizačně upraveno tak, že je možné souběžné studium kombinovaného bakalářského programu na Univerzitě J.E. Purkyně vyučované na SPŠ a VOŠ Chomutov.

Uplatnění absolventů

Absolventi technických specializací mají proti absolventům střední školy rozšířené schopnosti samostatného řešení problémů v dané specializaci, půlroční praxe jim zaručuje i větší praktický přehled v současných moderních technologiích. Absolvent specializace informatika ve státní správě uplatní získané znalosti při řešení problémů v personalistice a řízení lidských zdrojů, v sociální oblasti, ve státní správě, v oblasti managmentu malých a středních firem, v oblasti podnikové, v oblasti soukromého podnikání. Další výhodou je fakt, že studenti po úspěšném zakončení studia ve velkém počtu případů nastupují do zaměstnání právě u firem, kde absolvovali odbornou praxi.

Další informace o studiu na VOŠ můžete získat na některém ze dnů otevřených dveří, na kterém Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy, nebo nás kontaktujte telefonicky či e-mailem.