Soubory ke stažení – rodiče

Na této stránce jsou k dispozici různé materiály a formuláře určené převážně jako podpora našich studentů tak, jak je jednotliví vyučující či vedení školy dodají.

Žádosti žáka (zákonného zástupce)

Náležitosti žádostí

  • adresa žadatele se specifikací třídy žáka či studenta
  • adresa školy (celý název školy)
  • název žádosti
  • popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná
  • datum žádosti
  • vlastnoruční podpis (u žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků musí být uveden i podpis nezletilého žáka)
  • úřední formát žádosti A4

Typy žádostí

Žádosti řešené ve správním řízení

ŽÁDOSTPOZNÁMKA
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánupro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, viz šk. zákon § 16 (s pís. doporučením šk. poradenského zařízení), dále pro žáky s mimořádným nadáním, viz šk. zákon § 17 (s písemným doporučením organizace)
Přihláška ke vzdělávání do 1. ročníku (SPŠ)
Žádost o přijetí ke vzdělávání do vyššího ročníku
Přihláška ke vzdělávání do vyššího ročníku
Žádost o přijetí ke vzdělávání na základě přestupu
Žádost o změnu oboru vzdělávání (S3)podává se v případě, že se chce žák po druhém ročníku vzdělávat ve specializaci Strojírenství
Žádost o přerušení vzdělávání nebo opakování ročníkupodává se do termínu závěrečné pedagogické rady v červnu nebo v srpnu po opravných zkouškách daného školního roku (při opakování 3. ročníku je opět nutné uvést pořadí specializací)

Ostatní žádosti

ŽÁDOSTPOZNÁMKA
Obecná žádost, oznámeníobecný formulář použitelný pro většinu žádostí nebo oznámení
Žádost o zanechání vzdělávání
Žádost o uvolnění z výuky
Žádost o uvolnění z TvSmusí být doloženo odborným posudkem
Podklad pro uzpůsobení podmínek vzdělávání (TvS)
Žádost o náhradní termín pro hodnocenípodává se nejpozději do termínu pedagogické rady pro dané pololetí (nejsou-li na pedagogické radě známy důvody žáka pro nesplnění podmínek docházky a klasifikace, posuzuje se jako by vzdělávání zanechal)
Žádost na používání výpočetní techniky
Žádost na možnost parkování motocyklu
Příspěvek na dojíždění – Čestné prohlášení

Další dokumenty, potvrzení

DOKUMENTPOZNÁMKA
Potvrzení o studiu
ISIC – Žádost o kartuformulář žádosti o ISIC kartu
ISIC – Sjednání pojištění ke kartěžádost o sjednání pojištění ke kartě ISIC