Přijímací řízení na VOŠ

Kritéria pro 1. až 4. kolo přijímacího řízení

Přihlášení ke studiu na VOŠ

Mezní termíny podání přihlášky

Termíny přijímacího řízení

Další informace

Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Pro obor výpočetní systémy (26-47-N/10) je podmínkou přijetí:

  • podání přihlášky ke studiu na VOŠ
  • úspěšné zakončení středoškolského studia maturitní zkouškou

Pro obor veřejnosprávní činnosti s podporou ICT (68-43-N/10) je podmínkou přijetí:

  • podání přihlášky ke studiu na VOŠ
  • úspěšné zakončení středoškolského studia maturitní zkouškou

Předpokládá se přijetí celkem 30 studentů do oboru Výpočetní systémy. Pro obor Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT se předpokládá přijetí 40 studentů. Pokud podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhodne o jejich přijetí pořadí stanovené na základě kritérií přijímacího řízení.

Další informace o možnosti studia na VOŠ Chomutov můžete získat na tel. číslech 474628992, 474628982, e-mailu zizkova@spscv.cz nebo našich webových stránkách.

V případě zájmu většího počtu studentů je možné domluvit návštěvu na Vaší škole.

Dny otevřených dveří

Naši úspěšní absolventi

Fotografie ze slavnostního předávání diplomů čerstvým absolventům VOŠ na Radnici v Chomutově…