Přijímací řízení na VOŠ

Kritéria k 1. – 4. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Kritéria k 1. – 4. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Přihlášení ke studiu na VOŠ

Termíny pro podání přihlášky

 • 1. kolo – do 31.5.2021
 • 2. kolo – do 20.8.2021
 • 3. kolo – do 17.9.2021
 • 4. kolo – do 20.10.2021

Termíny přijímacího řízení

 • 1. kolo – 25.6.2021 od 10:00
 • 2. kolo – 27.8.2021 od 10:00
 • 3. kolo – 24.9.2021 od 10:00
 • 4. kolo – 27.10.2021 od 10:00

Další informace

Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Pro obor výpočetní systémy (26-47-N/10) je podmínkou přijetí:

 • podání přihlášky ke studiu na VOŠ
 • úspěšné zakončení středoškolského studia maturitní zkouškou

Pro obor veřejnosprávní činnosti s podporou ICT (68-43-N/10) je podmínkou přijetí:

 • podání přihlášky ke studiu na VOŠ (viz výše)
 • úspěšné zakončení středoškolského studia maturitní zkouškou

Předpokládá se přijetí celkem 30 studentů do oboru Výpočetní systémy. Pro obor Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT se předpokládá přijetí 40 studentů. Pokud podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhodne o jejich přijetí pořadí stanovené na základě kritérií přijímacího řízení.

Další informace o možnosti studia na VOŠ Chomutov můžete získat na tel. číslech 474628992, 474628982, e-mailu zizkova@spscv.cz nebo našich webových stránkách.

V případě zájmu většího počtu studentů je možné domluvit návštěvu na Vaší škole.

Dny otevřených dveří

Naši úspěšní absolventi

Fotografie ze slavnostního předávání diplomů čerstvým absolventům VOŠ na Radnici v Chomutově…