CISCO – Lokální Cisco Síťová akademie

CISCO Networking Academy - logo

Lokální Cisco Síťová Akademie při SPŠ a VOŠ Chomutov vznikla díky spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a od roku 2003 nabízí výuku čtyř semestrů certifikovaného studia v oblasti počítačových sítí v rámci kurzů CCNA – Cisco Certified Networking Associate.

Stručné informace o programu

Síťová akademie Cisco (CNA) je program založený ve Spojených státech amerických, jehož cílem je výchova mladých perspektivních odborníků v oblasti počítačových sítí. Nápad síťových akademií vznikl na základě studií provedených na území USA a západní Evropy, z nichž jednoznačně vyplynula nutnost perfektně připravených odborníků v oblasti rapidně se rozvíjejících síťových technologií a internetu. Autorem tohoto programu je firma Cisco, jedna z vedoucích firem na trhu v oblasti síťových technologií a standardů, která do programu vložila své know-how a připravila kvalitní studijní materiály v anglickém jazyce, podle kterých je vedena výuka v jednotlivých akademiích, které mají pro výuku CNA své certifikované lektory. V České republice započal rozvoj programu díky aktivitám ČVUT a sdružení CESNET, které byly korunovány vznikem první regionální akademie CNA v ČR v roce 2000.

Program je členěn podle náročnosti a hloubky probírané látky do několika skupin kurzů, přičemž je zachováno členění na semestry v rozsahu půl roku po vzoru vysokoškolského studia. CNA při SPŠ a VOŠ v Chomutově nabízí studentům výuku v rozsahu základního čtyřsemestrového studia kurzů CCNA. Každý semestr studia je zakončen povinnou závěrečnou zkouškou podle testů jednotných pro všechny akademie, které jsou v anglickém jazyce, a praktickou zkouškou v rozsahu opět přesně stanoveném certifikačním programem. Po úspěšném absolvování této zkoušky obdrží student certifikát potvrzující úspěšné absolvování zkoušky a samozřejmě možnost pokračování ve studiu v dalším semestru CCNA.

CCNA pro veřejnost

Studium CCNA je samozřejmě k dispozici i široké odborné veřejnosti, ať jako základní školeni pro seznámení s principy a správou počítačových sítí, či jako specializační školení za účelem prohloubení současných znalostí v obor počítačových sítí. Podmínkou studia není nutnost absolvování všech čtyř semestrů, jediná podmínka je kontinuálnost studia, tj. není možné např. začít studiem druhého semestru (základy routování) bez úspěšného absolvování prvního semestru. Podmínky komerčního studia jsou striktně upraveny a jsou jednotné pro všechny akademie. Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na stránkách české pobočky firmy Cisco, která slouží jako zastřešující organizace pro CNA v ČR.

V případě zájmu o konkrétní informace o možnostech studia na naší akademii, kontaktujte prosím zástupce akademie Ing. Ludvíka Vlčka <vlcek@spscv.cz>.

CCNA ve výuce našich studentů

Studium CNA v rozsahu CCNA je umožněno všem studentům SPŠ a VOŠ v Chomutově. Na střední škole byl v rámci pilotního projektu zařazen první semestr CCNA přímo do výuky v oboru výpočetní systémy. Výuka i klasifikace probíhá v českém jazyce, zájemci o úplnou certifikaci CCNA plní po domluvě s instruktorem certifikační testy. Po absolvování tohoto semestru mohou studenti se zájmem o úplnou certifikaci pokračovat ve studiu v rámci nepovinného předmětu (kroužku). Po pozitivních zkušenostech s tímto pilotním projektem je plánováno zavedení studia v rámci prvního semestru CCNA i do dalších příbuzných specializací SPŠ v rámci úprav studijních plánů dle nového školského zákona.

Na VOŠ je studium CCNA zavedeno v plném rozsahu pro studenty technických specializací v rámci předmětu počítačové sítě od vzniku akademie v roce 2003, kde začalo docházet k postupným dílčím úpravám studijního plánu. Výuka probíhá podle studijních materiálů CCNA, výklad je samozřejmě veden v českém jazyce, stejně tak dílčí testy a zkouška, kterou je podmíněno úspěšené zakončení každého semestru studia předmětu počítačové sítě. Individuální zájemci o oficiální certifikaci v programu CCNA opět po domluvě s instruktorem plní oficiální testy.

Ostatní studenti, kteří nepřijdou s programem CCNA do styku přímo ve výuce, mají studium zpřístupněno prostřednictvím volně přístupných kroužků, které jsou vedeny instruktory CNA a slouží jako příprava k certifikačním testům.