Informace o studiu na SPŠ

Elektrotechnika a strojírenství (školní vzdělávací program)

Studium je čtyřleté, denní. První dva ročníky studia jsou společné pro všechny specializace a svým obsahem vytvářejí nezbytný základ technických znalostí a dovedností dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika. Na základě osobního zájmu a prospěchu si žák po absolvování prvních dvou let studia volí jednu ze čtyř možných specializací. Tyto specializace jsou připravovány podle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství. Celé studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Přehled specializací

  • Automatizační systémy
  • Automatizovaná konstrukce ve strojírenství
  • Silnoproudá elektrotechnika
  • Výpočetní systémy
  • Technický management

Během studia je možné získat svářečský průkaz, certifikát ECDL dokládající schopnosti použití počítače na uživatelské úrovni, mezinárodní certifikát CCNA prokazující znalosti v oblasti návrhu a správy počítačových sítí, Autodesk Academia Certificate potvrzující znalosti v oblasti CAD/CAM technologií a od školního roku 2003/2004 také mezinárodní certifikát TELC potvrzující jazykové znalosti studenta. Počínaje rokem 1997 získává každý absolvent v případě zájmu současně s maturitním vysvědčením i zlatý odznak. Byli bychom však rádi, kdyby našim absolventům zůstala nejenom tato upomínka, ale i příjemné vzpomínky na léta strávená u nás ve škole.

Školní vzdělávací program Elektrotechnika a strojírenství

Od 1.9.2009 vyučujeme podle nových vzdělávacích programů vytvořených dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství.

Uplatnění absolventů

Absolventi jednotlivých specializací jsou teoreticky i prakticky připraveni pro práce související se zaváděním a využitím automatizovaných systémů řízení, pro práce v oborech strojírenské výroby a konstrukce, pro práce v systémech výroby a rozvodu elektrické energie, pro práce spojené se zaváděním výpočetní techniky a její aplikací, pro práce spojené s navrhováním přístrojové, měřicí a mikroprocesorové techniky a pro práce spojené s přenosem signálů.

Žáci naleznou uplatnění ve všech oborech elektrotechniky a strojírenství a to jak v průmyslu a službách, tak v soukromém sektoru. Absolventi školy vždy patřili k nejlepším odborníkům nejen na Chomutovsku, ale též v celé republice a v zahraničí. Doklad o absolvování naší školy vždy zaručoval vysokou odbornost.

Další informace o studiu na SPŠ můžete získat na některém ze dnů otevřených dveří, na kterém Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy, nebo nás kontaktujte telefonicky či e-mailem.