Aktivity – Základní informace

Mimoškolní možnosti pro naše studenty

Kromě standardní nabídky výuky v rámci studia nabízíme pro naše studenty celou řadu dalších mimoškolních aktivit, kterým se v rámci svého volného času mohou věnovat.

Internet

Přístup k internetu je pro naše studenty k dispozici v rámci pravidelných hodin, ve kterých jsou laboratoře výpočetní techniky volně k dispozici pro naše studenty. V rámci těchto hodin je samozřejmě zajištěn pedagogický dozor realizovaný našimi vyučujícími, kteří jsou v případě potřeby ochotni poradit s nějakým z typických problémů souvisejících s internetovým prostředím. Jediným omezením pro naše studenty je využití internetu výhradně k činnostem v souladu s obecnými pravidly slušného chování a platnými zákony. Dalším možností volného přístupu k internetu je školní klub.

V současné době je studentům v rámci těchto hodin k dispozici celkem 48 počítačů v přízemních laboratořích výpočetní techniky, které jsou spolu s ostatními laboratořemi připojeny radiovou linkou s přenosovou rychlostí 40 Mb/s. Připojení k internetu je realizováno firmou MELVI s.r.o. (LevnýNet).
Aktuální volné hodiny jsou: každý den ráno 7:00 – 7:55, odpoledne v době 14:30 – 16:30 v případě volných laboratoří (ve stejných učebnách běží paralelně další kurzy, školení a kroužky). Po domluvě s některým z vyučujících je možnost přístupu i v rámci volných hodin během vyučování.

Studentský klub

V roce 2002 byl v prostorách školy slavnostně otevřen školní studentský klub, který poskytuje studentům útočiště ve volných hodinách a přestávkách, při čekání na odjezd spoje domů, nebo při některém z turnajů, které mezi sebou jednotlivé třídy pořádají po skončení vyučování. Prostory školního klubu jsou kromě volného času studentů užívány také při některých akcích školy, při kterých je neformální posezení téměř podmínkou. Z těch posledních je možné jmenovat například cyklus besed na téma drogových závislostí.

V prostorách školního klubu mají studenti k dispozic tři počítače PC připojené k internetu, kulečník, stolní fotbal, šipky, Hi-Fi systém a televizi s videopřehrávačem, sedací soupravu. Součástí klubu je i malá kuchyňka, kde je možné např. uvařit si čaj nebo kávu. Klub je plně v režii studentů, pořádek zajišťuje studentská služba, o kterou se pravidelně střídají studenti vyšších ročníků SPŠ i VOŠ. Běžná provozní doba klubu je od 7:30 do 17:00.

Školní knihovna

Již tradičně je na SPŠ a VOŠ v Chomutově k dispozici školní knihovna se sortimentem jak klasické, tak především odborné literatury, který je každoročně rozšiřován. Studenti si tak mohou každý den o velké přestávce vypůjčit některý s odborných časopisů, nebo zapůjčit a prostudovat knihy, které jim pomohou v dalším rozšiřování schopností a znalostí.

Divadelní a filmový klub

Pro zájemce z řad studentů je k dispozici členství v divadelním a filmovém klubu, který jim umožní za symbolický roční poplatek pravidelnou návštěvy vybraných divadelních, případně filmových představení. Činnost klubu není omezena pouze okresem Chomutov, značnou část akcí představují zájezdy na divadelní představení do Prahy.

Sportovní činnost

I přes řadu technicky zaměřených aktivit škola motivuje studenty ke zdravému způsobu života a pohybu. V rámci další nabídky sportovních činností je studentům zdarma k dispozici plně vybavená posilovna, ve které mohou zlepšovat svou tělesnou zdatnost, a celá řada sportovních kroužků v obou školních tělocvičnách, které jsou k dispozici každý den po skončení běžné výuky. Z nabídky sportovních kroužků je možné jmenovat např. badminton, florbal, fotbal, basketbal, nohejbal i jiné sporty. Kromě toho na škole také působí školní sportovní klub, jehož členy jsou pohybově a tělesně nadaní studenti. Tento klub se poté úspěšně účastní sportovních soutěží nejen místního a krajského rozsahu, ale dokonce i na republikové úrovni.

Školní bufet

Ve spolupráci s externí firmou je v prostorách školy k dispozici bufet, ve kterém si studenti mohou za přijatelnou cenu zakoupit svačinu či další občerstvení po celou dobu výuky, tedy typicky od 7:00 – 14:30 každý pracovní den. Nabízený sortiment je široký a kromě klasické nabídky studených jídel zde nechybí ani možnost teplé svačiny.

Autoškola

V souvislosti s rozvojem požadavků na autoškoly, především po technické a finanční stránce, neumožňuje škola získání řidičského průkazu ve vlastní režii tak, jako tomu bylo v historii. I přes tuto skutečnost je však studentům umožněno získání řidičského průkazu u některé z autoškol, se kterými škola externě spolupracuje. V případě potřeb (a s ohledem na aktuální prospěch daných zájemců) je studentům umožněno např. absolvování cvičných jízd v čase výuky, uvolnění z důvodu konání závěrečných zkoušek apod.