UJEP – SMCH – SPŠ

Statutární město Chomutov - logo

Již od školního roku 2002/2003 je SPŠ a VOŠ Chomutov příjemcem finanční dotace poskytnuté Statutárním městem Chomutov na zajištění projektu bakalářského technicko-ekonomického studia Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. SPŠ a VOŠ Chomutov je detašovaným pracovištěm UJEP z usnesení ZM č. 023/02 ze dne 27.2. 2002 a v současnosti je možné studovat bakalářský kombinovaný studijní program Fakulty strojního inženýrství.

Statutární město Chomutov každoročně přispívá částkou ve výši jedno sto tisíc korun českých. Uvedená suma je použita výhradně na nákup učebních pomůcek, které jsou využívány při výuce odborných předmětů. V poslední době byly zakoupeny nové přístroje do laboratoří měření např. proudová sonda, dvoukanálový osciloskop, číslicově řízený zdroj a generátor.