Přijímací řízení na SPŠ

Výsledky přijímacího řízení 2021 – náhradní termín

Výsledky přijímacího řízení 2021 – řádný termín

Přijímací zkoušky – doplňující informace

Informace o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a možnosti zpětvzetí zápisového lístku

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na naší škole a jeden z termínů nekonal, může tuto zkoušku bez ohledu na důvod konat v náhradním termínu, pokud svůj zájem využít tuto možnost potvrdí nejpozději do 14. 5.2021 na zizkova@spscv.cz. V příp. dotazů je možné využít telefonní kontakt 474 628 992, 474 628 982. Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek je plánovaný na 2., 3. 6.  2021.

Uchazeč může vzít zpět již uplatněný zápisový lístek, pokud byl následně přijat na jinou školu po vykonání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

 • 3.5.2021
 • 4.5.2021

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou odeslány po 15.4.2021.

Pokud další škola, na kterou se uchazeč hlásí, jednotné přijímací zkoušky nerealizuje, může uchazeč tyto konat v obou termínech na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole, Chomutov, Školní 50, příspěvkové organizaci. Tito uchazeči obdrží pozvánku na oba uvedené termíny.

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Postup přihlášení ke studiu

 1. Stáhněte, elektronicky vyplňte a vytiskněte přihlášku ke studiu na SPŠ, předtím doporučujeme navštívit nás na jednom ze Dnů otevřených dveří.
 2. V přihlášce nezapomeňte uvést:
  • Název školy: SPŠ a VOŠ Chomutov
  • Kód oboru: 26-41-M/01 Elektrotechnika
  • Potvrzení od lékaře
 3. Pohlídejte si termín podání přihlášek, který je do 1.3.2021.
 4. Přihlášku odevzdejte v kanceláři školy (máme otevřeno každý den od 8,00 do 13,00 nebo zašlete poštou na adresu školy.
 5. Vyčkejte na pozvání k přijímacím zkouškám.
 6. Následně sledujte tuto stránku nebo aktuality na úvodní stránce školního webu ohledně výsledků přijímacího řízení.
 7. V kanceláři školy převezměte rozhodnutí o přijetí.
 8. Podejte k nám zápisový lístek.
 9. Další informace budou sděleny na úvodní schůzce 0. ročníků.

V případě dalších otázek ohledně přijímacího řízení na SPŠ využijte níže uvedených kontaktů: