Přijímací řízení na SPŠ

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení

Postup přihlášení ke studiu

 1. Stáhněte, elektronicky vyplňte a vytiskněte přihlášku ke studiu na SPŠ, předtím doporučujeme navštívit nás na jednom ze Dnů otevřených dveří
 2. V přihlášce nezapomeňte uvést:
  • Název školy: SPŠ a VOŠ Chomutov
  • Kód oboru: 26-41-M/01 Elektrotechnika
  • Potvrzení od lékaře
 3. Pohlídejte si termín podání přihlášek, který je do 1.3.2020
 4. Přihlášku odevzdejte v kanceláři školy (máme otevřeno každý den od 7,30 do 15,30, mimo polední přestávku od 12,30 do 13,30)
 5. Vyčkejte na pozvání k přijímacím zkouškám
 6. Následně sledujte tuto stránku nebo aktuality na úvodní stránce školního webu ohledně výsledků přijímacího řízení
 7. V kanceláři školy převezměte rozhodnutí o přijetí
 8. Podejte k nám zápisový lístek
 9. Další informace budou sděleny na úvodní schůzce 0. ročníků

Výsledky přijímacího řízení na SPŠ

Zákonní zástupci žáků si převezmou v kanceláři školy do vlastních rukou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a mohou doručit Zápisový lístek.

Zápisový lístek jste povinni odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Posledním dnem lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

V případě dalších otázek ohledně přijímacího řízení na SPŠ využijte níže uvedených kontaktů: