Doučování

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021 v rámci seminářů anglického jazyka, českého jazyka a matematiky na naší škole.

Toto doučování bude pokračovat i v roce 2022/2023. Do projektu se zapojil téměř celý pedagogický sbor naší školy a žákům jsou tak nabízeny hodiny konzultací a seminářů navíc. V případě dotazů neváhejte kontaktovat vyučující.

Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Zvýšená podpora je nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

Jak na to ve škole

Celý projekt je financován Evropskou unií.

Když neznáš – naučíme tě. Když nerozumíš – vysvětlíme ti. Když už nemůžeš – pomůžeme ti. Když nechceš – rozejdeme se.

Tomáš Baťa
Financováno EU, Národní plán obnovy, MŠMT