Maturitní zkoušky – jarní termín

Oficiální stránky nové maturitní zkoušky

NOVELA VYHLÁŠKY Č. 177/2009 SB.

Maturitní kalendář

Termíny didaktických testů, praktické části i ústních zkoušek a všech souvisejících termínů zde.

Všeobecné informace k maturitním zkouškám

Společná část – didaktické testy (DT)

DT koná žák ze dvou předmětů Povinně z ČJL a druhý volí mezi M a CJ.
Konkrétní termín určí MŠMT jednotným zkušebním schématem do 15. 1.
DT jsou hodnoceny Centrem „uspěl/neuspěl“. (Hodnocení DT není podmínkou pro konání profilových zkoušek.)
DT z ČJL trvá 85 minut pro intaktní žáky.
DT z CJ trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti pro intaktní žáky.
DT z M trvá 135 minut pro intaktní žáky.

Profilová část

Písemné práce z ČJL (případě volby i z CJ) a praktické zkoušky se konají po DT.
Ústní profilová část se koná od 16. 5. do 10. 6.

Profilovou zkoušku z cizího jazyk lze nahradit standardizovanou zkouškou dle MŠMT. Spolu s certifikátem je třeba podat řediteli školy písemnou žádost.

Písemné práce (PP)

ČJL – 3. 5. 2024, 12:00 hod.

AJ – 7. 5. 2024, 8:00 hod.

 ČJLCJ
Váha hodnocení40%40%
Počet slov250200
Čas na práci110 min.60 min.
Povolené pomůckyPravidla českého pravopisuPřekladový slovník
Počet zadánímin. 41
Kritéria hodnoceníZaměřena na stylistickou úroveň, dodržení tématu, dodržení slohového útvaru, bohatství lexika, gramatiku, morfologii s důrazem na syntaktickou stavbu textu (blíže kritéria hodnocení PP z ČJL)Zaměřena na dodržení tématu, bohatství lexika, gramatiku (blíže kritéria hodnocení PP z CJ)
Ústní zkouška (ÚZ)
 ČJLCJ
Počet děl60 z toho žák vybere 20
Příprava15 min.15 min.
Zkoušení15 min.15 min.
 Losuje 1 pracovní list, který se ve zkušebním dni nesmí opakovat.Losuje 1 monotématický pracovní list, který obsahuje i odbornou terminologii a který se ve zkušebním dni nesmí opakovat.
Rozpisy k ústním maturitním zkouškám
A4E4S4TM4V4
Rozpisy ústních maturitních zkoušek
Praktická zkouška

Dvoudenní po 420 minutách. Příchod žáků do školy je v 7,15 hod. Losování se zahájí v 7,30 hod.
Volba probíhá losem ze zveřejněných témat.

Další pokyny:

Kritéria hodnocení schvaluje zkušební komise.
Žáci posledního ročníku musí odevzdat přihlášku do 1. 12.

Žáci s PUP též dodají identifikační číslo zprávy ze ŠPZ.

Hodnocení maturitních zkoušek

Povolené pomůcky

Matematika: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (bez poznámek – vpisků, podtržené pasáže či záložky jsou povoleny); psací a rýsovací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko); kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.

Český jazyk a literatura: u didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky, při písemné práci lze využít Pravidla českého pravopisu.

Cizí jazyk: u didaktického testu nejsou žádné pomůcky povoleny. Při písemné práci můžete použít slovník, nesmí však obsahovat přílohy věnované písemnému projevu.

Pravomoc povolit, či zakázat žákovi použití konkrétní pomůcky má zadavatel, kontrolou je v rámci odpovědnosti za organizaci zkoušky ve škole pověřen ředitel školy.

Maturitní témata pro rok 2023/2024

Společná část maturitní zkoušky

třídapovinné zkouškyvolitelné zkouškynepovinné volitelné zkoušky
A4
E4
S4
V4
TM4
Český jazyk a literaturaCizí jazyk
Matematika
Cizí jazyk
Matematika

Profilové zkoušky (ústní)

třídapovinné zkouškyvolitelné zkouškynepovinné volitelné zkoušky
A4Automatizace
Praktická zkouška
Elektronika
Elektrotechnická měření
Elektronika
Elektrotechnická měření
E4Elektroenergetika
Praktická zkouška
Elektrické stroje a přístroje
Elektrická zařízení
Elektrotechnická měření
Elektrické stroje a přístroje
Elektrická zařízení
Elektrotechnická měření
S4Strojírenská technologie
Praktická zkouška
Mechanika
Stroje a zařízení
Mechanika
Stroje a zařízení
V4Elektronické počítače
Praktická zkouška
Programování
Sítě
Programování
Sítě
TM4Ekonomika a řízení jakosti
Praktická zkouška
Silnoproudá elektrotechnika
Elektronika
Silnoproudá elektrotechnika
Elektronika

Zveřejněno 30.9.2023