SRPdŠ

Spolek rodičů, dětí a přátel školy

Spolek rodičů, dětí a přátel školy při SPŠ a VOŠ Chomutov je dobrovolným spolkem rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí, mládeže a dalších občanů na SPŠ a VOŠ Chomutov. Spolek vystupuje jako nepolitická právnická osoba dle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění, která především hájí zájmy a práva dětí a ve své celkové činnosti spolupracuje s vedením školy. Činnost spolku se řídí platnými stanovami.

Hlavní cíle spolku

  • zajišťování vzájemné spolupráce mezi rodiči, učiteli, vedením školy a jejím zřizovatelem
  • ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků k jejich dosažení
  • účinná dobrovolná pomoc škole při zajištění její výchovné a vzdělávací činnosti
  • vytváření podmínek pro všestranný rozvoj studentů
  • podpora nadaných studentů a studentů s vynikajícími studijními výsledky
  • podpora mimoškolních a volnočasových aktivit studentů

Protokoly z jednání výboru SRPDŠ

Veřejné dokumenty

Pokud máte zájem o dokumenty z jiných let či jiné informace, které zde nejsou publikovány, kontaktujte nás s Vaším požadavkem, pokusíme se Vám vyhovět.