SPŠ a VOŠ Chomutov

SRPdŠ

Spolek rodičů, dětí a přátel školy

Spolek rodičů, dětí a přátel školy při SPŠ a VOŠ Chomutov je dobrovolným spolkem rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí, mládeže a dalších občanů na SPŠ a VOŠ Chomutov. Spolek vystupuje jako nepolitická právnická osoba dle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění, která především hájí zájmy a práva dětí a ve své celkové činnosti spolupracuje s vedením školy. Činnost spolku se řídí platnými stanovami.

Hlavní cíle spolku

  • zajišťování vzájemné spolupráce mezi rodiči, učiteli, vedením školy a jejím zřizovatelem
  • ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků k jejich dosažení
  • učinná dobrovolná pomoc škole při zajištění její výchovné a vzdělávací činnosti
  • vytváření podmínek pro všestranný rozvoj studentů
  • podpora nadaných studentů a studentů s vynikajícími studijními výsledky
  • podpora mimoškolních a volnočasových aktivit studentů

Protokol z jednání výboru SRPDŠ z

Veřejné dokumenty

  • Zpráva o čerpání z rozpočtu SRPdŠ při SPŠ a VOŠ ve školním roce 2018/2019 a návrh pro školní rok 2019/2020 pdfzde

Pokud máte zájem o dokumenty z jiných let či jiné informace, které zde nejsou publikovány, kontaktujte nás s Vaším požadavkem, pokusíme se Vám vyhovět.

Velikost textu
Vysoký kontrast