Autodesk Academia

Autodesk - logo

Školy, které vstoupily v roce 2007 do Autodesk Academia Programu, mají možnost udělovat svým studentům Autodesk Certificate of Completion, který představuje celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk. Tento certifikát prokazuje znalost konkrétního produktu společnosti a dovednost prostřednictvím tohoto produktu řešit konkrétní zadání (odborné projekty).

Certifikáty vydává studentům škol v Autodesk Academia Programu společnost Computer agency o.p.s. prostřednictvím administrátorů členských škol v Autodesk Academia Programu. Certifikát může získat pouze student střední, vyšší nebo vysoké školy v České a Slovenské republice, která je v daném roce řádným členem Autodesk Academia Programu.

Bližší podrobnosti o Autodesk Academia Programu a o procesu certifikace naleznete na stránkách společnosti Computer Agency o.p.s., kde se seznámíte s průběhem certifikace a s ukázkou certifikátu.

Odkaz na oficiální stránky firmy Autodesk

Nabídka Autodesk studentům

Informace o tom, jak postupovat a odkud software získat, je uvedena na adrese Autodesk student clubu.

Kontakty

Příprava studentů na certifikaci

Studenti oboru S na SPŠ jsou připravováni pro certifikaci průběžně při výuce. Totéž platí pro studenty technických oborů VOŠ. Zájemci z oborů V, A, E na SPŠ mohou získat potřebné dovednosti a zkušenosti v zájmovém kroužku Autodesk. Otevření kroužku je podmíněno přihlášením minimálně 7 studentů.

Lektorský tým SPŠ a VOŠ Chomutov