Co je STC

Studentské trenérské centrum (STC) je prestižní rozvojový program společnosti Microsoft pro nadané středoškolské studenty, jeho cílem je příprava budoucích specialistů a vedoucích pracovníků se zaměřením na informační technologie.

Vzdělávání

Studenti jsou odborníky ze společnosti Microsoft vzděláváni v moderních a v praxi využívaných technologiích a softwaru. Je jim umožněno složení celosvětově platných certifikátů.

Nové možnosti

STC otevírá členům nové možnosti v kariérním rozvoji, nabízí stáže v novém sídle českého Microsoftu. Studenti se pravidelně setkávají na společných akcích jako např. Letní škola.

Osobní rozvoj

Velký důraz je kladený také na soft skills a osobní rozvoj. Studenti jsou vzděláváni v prezentačních dovednostech, time managementu, týmové spolupráci a dalších užitečných dovednostech 21. století.

SPSCV Cloud Con

První MSP na škole

Office Roadshow Teplice 2017