Maturitní zkoušky

Maturita 2021 – podzimní termín

Pozvánka k podzimním maturitním zkouškám

Dobrý den,

zveme Vás ke konání maturitní zkoušky na naši školu Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu Chomutov. Vstup do školy je z hlavní ulice Školní. Ve vstupním vestibulu najdete na nástěnce rozmístění zkušebních místností, jejich označení a jmenné seznamy.

Povolené učební pomůcky kontrolují naši vyučující daných předmětů nejdříve 1 hod. před konáním dané zkoušky. Přineste s sebou velkou bílou obálku A4, do které Vám budou zkontrolované pomůcky zalepeny a orazítkovány.

Matematika – kabinet Matematiky, 2. patro vpravo, č. dveří 210.

Povolené pomůcky:

Matematika: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (bez poznámek – vpisků, podtržené pasáže či záložky jsou povoleny); psací a rýsovací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko); kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.

Pravomoc povolit, či zakázat žákovi použití konkrétní pomůcky má zadavatel, kontrolou je v rámci odpovědnosti za organizaci zkoušky ve škole pověřen ředitel školy.

Ing. Vlasta Galuszková
zástupce ředitele
SPŠ a VOŠ Chomutov

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části MZ

Oficiální informace k maturitní zkoušce

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Nabídka a forma zkoušek profilové části

Rozpis žáků k ústní maturitní zkoušce

Termíny konání praktické maturitní zkoušky a ústních maturitních zkoušek

Praktická zkouška bude jednodenní. Příchod všech žáků je v 7,15 hod. Losování bude zahájeno v 7,30hod. v laboratořích VT1.

TŘÍDAPRAKTICKÁ ZKOUŠKAÚSTNÍ ZKOUŠKY
A43. 9. 20216. 9. 2021
E43. 9. 20216. 9. 2021
TM43. 9. 2021 6. 9. 2021
V43. 9. 20217. 9. 2021

Hodnocení maturitních zkoušek

Maturitní zpravodaj

Maturitní témata

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)

TŘÍDAPOVINNÉ ZKOUŠKYVOLITELNÉ ZKOUŠKYNEPOVINNÉ (VOLITELNÉ) ZKOUŠKY
A4
E4
S4
V4
TM4
Český jazyk a literaturaCizí jazyk
Matematika
Cizí jazyk
Matematika

Profilové zkoušky (ústní)

TŘÍDAPOVINNÉ ZKOUŠKYVOLITELNÉ ZKOUŠKYNEPOVINNÉ (VOLITELNÉ) ZKOUŠKY
A4Automatizace
Praktická zkouška
Český jazyk
Elektronika
Elektrotechnická měření
Anglický jazyk
Elektronika
Elektrotechnická měření
E4Elektroenergetika
Praktická zkouška
Český jazyk
Elektrické stroje a přístroje
Elektrická zařízení
Elektrotechnická měření
Anglický jazyk
Elektrické stroje a přístroje
Elektrická zařízení
Elektrotechnická měření
S4Strojírenská technologie
Praktická zkouška
Český jazyk
Mechanika
Stroje a zařízení
Anglický jazyk
Mechanika
Stroje a zařízení
V4Elektronické počítače
Praktická zkouška
Český jazyk
Programování
Sítě
Anglický jazyk
Programování
Sítě
TM4Ekonomika a řízení jakosti
Praktická zkouška
Český jazyk
Silnoproudá elektrotechnika
Elektronika
Anglický jazyk
Silnoproudá elektrotechnika
Elektronika

Matematika rozšiřující

Na naší škole lze konat jako nepovinnou zkoušku Matematiku rozšiřující. Podrobné informace naleznete na oficiálních stránkách Maturitní zkoušky.