SPŠ a VOŠ Chomutov

Přijímací řízení na VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2019/2020

Prezentaci můžete rovněž spustit v novém okně kliknutím na následující odkaz.

Kritéria pro 1. až 4. kolo přijímacího řízení

Termíny podání přihlášky

Přihlášky podávejte neprodleně, nejlépe do 13.9.2019, termín zápisu do 1. ročníku se blíží!

Pro více informací kontaktujte: Ing. Macháček <machacek@spscv.cz>, tel. 474 774 023)

 • 1. kolo: do 31.5.2019
 • 2. kolo: do 23.8.2019
 • 3. kolo: do 20.9.2019
 • 4. kolo: do 24.10.2019 (pro informace kontaktujte: Ing. Macháček <machacek@spscv.cz> , tel. 474 774 023)

Termíny přijímacího řízení

Termín zápisu do 1. ročníku: 16.9.2019 v 8:00.

 • 1. kolo: 21.6.2019 od 10:00
 • 2. kolo: 30.8.2019 od 10:00
 • 3. kolo: 27.9.2019 od 10:00
 • 4. kolo: 31.10.2019 od 10:00

Další informace

Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Pro obor výpočetní systémy (26-47-N/10) je podmínkou přijetí:

 • podání přihlášky ke studiu na VOŠ
 • úspěšné zakončení středoškolského studia maturitní zkouškou

Pro obor veřejnosprávní činnosti s podporou ICT (68-43-N/10) je podmínkou přijetí:

 • podání přihlášky ke studiu na VOŠ
 • úspěšné zakončení středoškolského studia maturitní zkouškou

Předpokládá se přijetí celkem 30 studentů do oboru Výpočetní systémy. Pro obor Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT se předpokládá přijetí 40 studentů. Pokud podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhodne o jejich přijetí pořadí stanovené na základě kritérií přijímacího řízení.

neco-konci-neco-zacina

Zdroj: Nástup 37/2016

Fotografie ze slavnostního předávání diplomů čerstvým absolventům VOŠ na Radnici v Chomutově, dne 25.6.2015:

Velikost textu
Vysoký kontrast