SPŠ a VOŠ Chomutov

Přijímací řízení na VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019

Kliknutím na níže uvedený banner spustíte prezentaci na celou obrazovku…

Kritéria pro 1. až 4. kolo přijímacího řízení

Termín odevzdání přihlášek

 • I. kolo: do 31.5.2018
 • II. kolo: do 24.8.2018
 • III. kolo: do 20.9.2018
 • IV. kolo: pro informace kontaktujte: Ing. Macháček <machacek@spscv.cz> , tel. 474 774 023
 • 4. kolo: operativně, dle přihlášek podaných po 16.9.2016

Termíny přijímacího řízení

 • I. kolo: 22.6.2018 od 10:00
 • II. kolo: 31.8.2018 od 10:00
 • III. kolo: 27.9.2018 od 10:00
 • IV. kolo: do 31.10.2018

Další informace

Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Pro obor výpočetní systémy (26-47-N/10) je podmínkou přijetí:

 • podání přihlášky ke studiu na VOŠ
 • úspěšné zakončení středoškolského studia maturitní zkouškou

Pro obor veřejnosprávní činnosti s podporou ICT (68-43-N/10) je podmínkou přijetí:

 • podání přihlášky ke studiu na VOŠ
 • úspěšné zakončení středoškolského studia maturitní zkouškou

Předpokládá se přijetí celkem 30 studentů do oboru Výpočetní systémy. Pro obor Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT se předpokládá přijetí 40 studentů. Pokud podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhodne o jejich přijetí pořadí stanovené na základě kritérií přijímacího řízení.

neco-konci-neco-zacina

Zdroj: Nástup 37/2016

Fotografie ze slavnostního předávání diplomů čerstvým absolventům VOŠ na Radnici v Chomutově, dne 25.6.2015: