SPŠ a VOŠ Chomutov

Přijímací řízení na SPŠ

Přečtěte si prosím dopis od ministra školství, ve kterém naleznete všechny potřebné informace.

prezentace-skoly-upoutavka-slider

Přijímací řízení na SPŠ pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení na SPŠ pro školní rok 2020/2021

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněna 31. ledna 2020.

Pro školní rok 2020/2021 bude přijímáno do oboru 26 41 M/01 Elektrotechnika ve formě denní 165 žáků.

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení na SPŠ pro školní rok 2018/2019

Zákonní zástupci žáků si převezmou v kanceláři školy do vlastních rukou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a mohou doručit Zápisový lístek.

Úterý2.5.20178:30 – 15:00
Středa3.5.20178:30 – 17:00
Čtvrtek4.5.20178:30 – 17:00
Pátek5.5.20178:30 – 14:00

Zápisový lístek jste povinni odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Posledním dnem lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Úvodní schůzka rodičů zapsaných žáků se koná 22. 6. 2017 od 16:00 hodin.

Organizace jednotné přijímací zkoušky 2017Jednotné zkušební schéma didaktických testů
– 1. a 2. termín
» INFORMACE ZDE» INFORMACE ZDE

Kritéria naleznete pdfzde.

Základní informace

 • přihláška ke xlsstažení
 • pokyny pro vyplnění přihlášky:
  • na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře
  • název školy: SPŠ a VOŠ Chomutovkód oboru: 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • termín podání přihlášek – do 1. 3. 2020
 • Přihlášky na SPŠ lze odevzdat v kanceláři školy každý den od 7,30 do 15,30 (polední přestávka od 12,30 do 13,30). Můžeš také přijít 27. a 28.2. (jarní prázdniny) od 8:00 do 12:30 hod.

Přijímací zkoušky

  • datum konání přijímacích zkoušek: 15.4.2016
  • výsledek přijetí/nepřijetí: 22.4.2016
  • žáci budou posouzeni dle výsledků vzdělávání ze ZŠ a dle jednotných přijímacích zkoušek (ČJ, M)

Jednotné zkušební schéma pro konání přijímacích zkoušek pro rok 2015/2016

 • pilotní ověřování se týká žáků, kteří nesplňují bod 2 v přijímacích kritériích
 • schéma naleznete pdfzde
 • přihláška ke xlsstaženína přihlášce je nutné potvrzení lékařem
 • pro školní rok 2016/2017 bude otevřeno 5 tříd prvních ročníků
 • termín podání přihlášek – do 15.3.2014
 • Obecná kritéria:
  • bez přijímacích zkoušek budou přijati žáci s průměrem do 2,00 z předmětů ČJ, CJ, M, F v 1. pololetí 9. ročníku
  • žáci s vyšším průměrem v 1. pololetí 9. ročníku budou konat přijímací zkoušky doporučené Radou ústeckého kraje formou testu z ČJ a M.

V případě zájmu o vzdělávání v 1. ročníku využijte níže uvedených kontaktů

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

DatumAkce
11.12.2015den otevřených dveří – SPŠ
16.1.2016den otevřených dveří – SPŠ
27.2.2016den otevřených dveří – SPŠ
5.3.2016den otevřených dveří – VOŠ

Pilotní projekt přijímacích zkoušek

SPŠ a VOŠ Chomutov se zúčastní pilotního ověřování znalostí přijímaných žáků. Výsledky ověřování nemají žádný vliv na přijetí ke vzdělávání na naší škole.

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.scio.cz společnosti Scio, která tyto testy pro naši školu zabezpečuje.

Velikost textu
Vysoký kontrast