SPŠ a VOŠ Chomutov

Maturitní zkoušky – podzimní termín

Maturitní kalendář – podzim 2019

Oficiální stránky nové maturitní zkoušky

Praktické maturitní zkoušky

Praktické maturitní zkoušky se konají 5. a 6.9.2019, sraz všech žáků v 7:30 hod. v laboratořích elektroměření (ing. P. Kadeřábek).

30.8.2018

  • 7:25 – sraz žáků: učebna CAD
  • 7:30 – zahájení, losování, přesun na pracoviště
  • 8:00 – 15:00 – praktická maturitní zkouška

31.8.2018

  • 7:25 – sraz všech žáků před učebnou CAD (dle pokynů 30.8.)
  • 8:00 – 15:00 – praktická maturitní zkouška

Hodnocení praktické maturitní zkoušky

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) písemných zkoušek společné části MZ – podzimní termín 2019

Rozpis žáků k ústní maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2019

Ústní zkoušky se konají 9. a 10.9.2019. Pro zobrazení rozpisů použijte následující odkaz:

Hodnocení ústní maturitní zkoušky

Pokyny ke kontrole povolených pomůcek

Povolené učební pomůcky kontrolují naši vyučující daných předmětů nejdříve 45 min. před konáním dané zkoušky.

Přineste s sebou velkou bílou obálku A4, do které Vám budou zkontrolované pomůcky zalepeny a orazítkovány.

  • Matematika: v kabinetě matematiky (2. patro vpravo, dveře č. 210)
  • Český jazyk: v kabinetě humanistů (1. patro vpravo, dveře č. 106)
  • Cizí jazyk: v kabinetě jazyků (1. patro vpravo, dveře č. 104)

Povolené pomůcky

Matematika: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (bez poznámek – vpisků, podtržené pasáže či záložky jsou povoleny); psací a rýsovací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko); kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.

Český jazyk a literatura: u didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky, při písemné práci lze využít Pravidla českého pravopisu.

Cizí jazyk: u didaktického testu nejsou žádné pomůcky povoleny. Při písemné práci můžete použít slovník, nesmí však obsahovat přílohy věnované písemnému projevu.

Slovník můžete použít i při ústní zkoušce, a pokud to vyžaduje povaha třetí části pracovního listu, může škola při této dílčí zkoušce stanovit další povolené pomůcky. V povolených publikacích nesmí být žádné poznámky nebo vpisky. Naopak podtržené, zvýrazněné pasáže nebo záložky jsou povoleny.

Pravomoc povolit, či zakázat žákovi použití konkrétní pomůcky má zadavatel, kontrolou je v rámci odpovědnosti za organizaci zkoušky ve škole pověřen ředitel školy.

Maturitní témata pro rok 2018/2019

Společná část maturitní zkoušky (ústní a písemné)

třídapovinné zkouškyvolitelné zkouškynepovinné volitelné zkoušky
A4
E4
S4
V4
TM4
Český jazyk a literaturaCizí jazyk
Matematika
Cizí jazyk
Matematika

Profilové zkoušky (ústní)

třídapovinné zkouškyvolitelné zkouškynepovinné volitelné zkoušky
A4Automatizace
Praktická zkouška
Elektronika
Elektrotechnická měření
Elektronika
Elektrotechnická měření
E4Elektroenergetika
Praktická zkouška
Elektrické stroje a přístroje
Elektrická zařízení
Elektrotechnická měření
Elektrické stroje a přístroje
Elektrická zařízení
Elektrotechnická měření
S4Strojírenská technologie
Praktická zkouška
Mechanika
Stroje a zařízení
Mechanika
Stroje a zařízení
V4Elektronické počítače
Praktická zkouška
Programování
Sítě
Programování
Sítě
TM4Ekonomika a řízení jakosti
Praktická zkouška
Silnoproudá elektrotechnika
Elektrotechnická měření
Silnoproudá elektrotechnika
Elektrotechnická měření
Velikost textu
Vysoký kontrast