Termíny

Zimní období 2019/2020

TERMÍNUDÁLOST
odborná praxe III. ročník
zimní období pro I. a II. ročník
prodloužené zkouškové období (žádost)
zaplacení školného I., II. a III. ročníku na zimní období
odevzdání specifikace absolventské práce
zkouškové období (neprobíhá výuka na VOŠ)
zkouškové období – opravné termíny (souběžně s výukou)
možnost podání žádosti o prodloužení zkouškového období

Letní období 2019/2020

termínudálost
10.2.2020 – 15.5.2020letní období III. ročník
do 13.3.2020III. ročníku na letní období
15.5.2020odevzdání absolventské práce (III. ročník)
18.5.2020 – 5.6.2020zkouškové období III. ročník
8.6.2020 – 12.6.2020přípravný týden k absolutoriu
19.6.2020absolutorium