SPŠ a VOŠ Chomutov

VŠ – Základní informace

Univerzita J.E.Purkyně – Konzultační středisko při SPŠ a VOŠ Chomutov

Fakulta výrobních technologií a managementu

Základní informace o studiu

Od školního roku 2002/2003 byla zahájena výuka v konzultačním středisku při SPŠ a VOŠ Chomutov pod vedením Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Konzultační středisko vzniklo jako výraz spolupráce mezi SPŠ a VOŠ Chomutov a Ústavem techniky a řízení výroby ÚJEP v Ústí nad Labem. Toto aktivita je zaměřena na řešení vzdělanostní úrovně v regionech Chomutov, Most, Louny, Klášterec nad Ohří a Kadaň, přičemž by mělo jít o první krok ve snaze zřídit v Chomutově plnohodnotné vysokoškolské pracoviště pro další zlepšení nabídky vzdělávání v okresu Chomutov.

V této první etapě byl otevřen bakalářský kombinovaný studijní program strojírenské technologie, obor řízení výroby. Společně s tímto studiem je současně možné studium na některém z oborů denního studia na Vyšší odborné škole. Od školního roku 2005/2006 tato aktivita SPŠ a VOŠ Chomutov pokračuje otevřením kombinovaného bakalářského studia oboru počítačové modelování ve výrobě, vědě a technice.

Počínaje školním rokem 2007/2008 se v souvislosti s neustálou snahou o rozšiřování nabídky vzdělávání podařilo ve spolupráci s Univerzitou J.E.Purkyně zajistit otevření prezenční formy studia ve studijním programu strojírenská technologie, obor řízení výroby a tímto rozšířit nabízenou možnost studia v kombinované formě tohoto studijního programu, která je i nadále nabízena.

Další informace o studiu lze zjistit na stránkách Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, fakulty výrobních technologií a managementu (FVTM).

Elektronická přihláška na adrese https://portal.ujep.cz/portal/uchazec/index.jsp

Přírodovědecká fakulta

Základní informace o studiu

V akademickém roce 2005/2006 bylo otevřeno nové bakalářské studium v kombinované formě ve spolupráci s vyšší odbornou školou v Chomutově (SPŠ a VOŠ Chomutov) obor Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě.

Jedná se o tříletý bakalářský kombinovaný studijní obor v rámci studijního programu “Fyzika”, který bude zabezpečovat katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou v Chomutově.

Obor vychází z bakalářského oboru “Počítačové modelování ve fyzice a technice” akreditovaného na UJEP, nový obor se ale zaměřuje i na získání dovedností z výrobní sféry a tím i na dobré uplatnění absolventů v regionu. Studium bude zabezpečeno především pracovníky katedry fyziky a výuka bude probíhat v prostorách SPŠ a VOŠ Chomutov.

Profil absolventa

Obecněji pojatá příprava z matematiky, fyziky, numerické matematiky, programování a počítačového modelování doplněná individuální profilací v rámci povinně volitelných a výběrových kurzů dává předpoklady pro zapracování a uplatnění absolventa zejména v rámci týmů zabezpečujících vývojové i řídící úseky ve výrobní sféře, v rámci týmů uskutečňujících na různých úrovních analýzu nejrůznějších procesů a jejich optimalizace z hlediska ekonomických a technologických požadavků, v rámci týmů zabývajících se konkrétními biofyzikálními procesy apod.

Profilace studia zároveň vytváří předpoklady pro přímý přechod studenta do připravovaného navazujícího magisterském studia “Počítačové modelování ve vědě a technice”, které bude realizováno na Ústavu přírodních věd v Ústí nad Labem. V případě výraznější orientace na výběrové kurzy z oblasti ekonomie by absolvent mohl najít uplatnění i v dalších oblastech, např. finančnictví.

Velikost textu
Vysoký kontrast