SPŠ a VOŠ Chomutov

Studijní materiály od vyučujících na UJEP

Konzultační středisko při SPŠ a VOŠ Chomutov

Matematika I – PaedDr. S. Pohl

Ukázky příkladů k písemné části zkoušky:

Příklady k procvičení: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Matematika II – PaedDr. S. Pohl

  • pdfSylab předmětu – obsahuje základní informace o předmětu MATEMATIKA II, základní a doporučenou literaturu, požadavky pro získání zápočtu a zkoušky
  • pdfPříkladová dávka #4 – úvod do řešení diferenciálních rovnic a lineární diferenciální rovnice prvního řádu, lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí dvou proměnných
  • pdfPříkladová dávka #5 – determinant a hodnost matice, inverzní matice, maticové řeąení soustav rovnic
  • pdfPříkladová dávka #6 – analytická geometrie a vektorová algebra
  • exePříklady k procvičení – příklady k procvičení učiva předmětu matematika II. Samorozbalující se archiv obsahuje scany ručně psaných zadání.

Anglický jazyk (obor Řízení výroby) – I. Spínová

Velikost textu
Vysoký kontrast