SPŠ a VOŠ Chomutov

Informace o studiu na VOŠ

Prezentaci můžete rovněž spustit v novém okně kliknutím na následující odkaz.

Vyšší odborná škola

Studium je tříleté, denní. Každý školní rok je rozdělen na dvě období (zimní a letní). V zimním období 3.ročníku absolvují studenti odbornou praxi ve firmách, kde si v praxi ověří své znalosti. Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce, zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka. Absolvent VOŠ získává titul Diplomovaný specialista v oboru – DiS. Studenti na VOŠ platí školné, které činí 1500 Kč za jedno období pro obor výpočetní systémy a 1250 Kč pro obor informatika ve státní správě.

Studijní obory

 • Výpočetní systémy – obor nově akreditován
 • Veřejnosprávní činnost s podporou ICT – obor nově akreditován
obor vypocetni systemy letakobor informatika letak

Výpočetní systémy 26-47-N/10

 • nově akreditováno

Délka a forma studia:

 • 3 roky, denní studium

Profil absolventa oboru

 • Absolvent vzdělávacího programu je teoreticky a prakticky připraven pro práce při zavádění výpočetní techniky, pro její diagnostiku, programování a využití v různých oborech činnosti. Ovládá v potřebném rozsahu problematiku technického řešení počítačů a počítačových sítí, jejich programování a vazby na vnější prostředí. Uplatnění najde ve všech oborech, ve kterých se aktivně využívá výpočetní technika, v průmyslu, službách, obchodu apod.

Učební osnova

 • Dokument naleznete zde

Uplatnění absolventů

 • Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání
  Předpokládá se schopnost řízení kolektivu pracovníků či samostatná činnost v oblastech:
  • zavádění výpočetních systémů
  • správa a údržba počítačových sítí
  • prodej a servis výpočetní techniky
  • opravy prostředků výpočetní techniky
  • instalace počítačů a počítačových sítí
  • odborné poradenství
  • obchodně podnikatelská činnost v oblasti výpočetní techniky
   
 • Podle kartotéky typových pozic absolventi vzdělávacího programu mohou zastávat pozice:
  • samostatný programátor
  • samostatný správce aplikací
  • samostatný technik IT
  • správce operačních systémů a sítí
  • webdesigner
   

Veřejnosprávní činnost s podporou ICT 68-43-N/10

 • nově akreditováno – po zapsání do Rejstříku škol a školských zařízení pod názvem Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT

Délka a forma studia

 • 3 roky, denní studium

Profil absolventa oboru

 • Absolvent vzdělávacího programu je teoreticky a prakticky připraven pro práce při zavádění výpočetní techniky, pro její diagnostiku, programování a využití v různých oborech činnosti. Ovládá v potřebném rozsahu problematiku technického řešení počítačů a počítačových sítí, jejich programování a vazby na vnější prostředí. Uplatnění najde ve všech oborech, ve kterých se aktivně využívá výpočetní technika, v průmyslu, službách, obchodu apod.

Učební osnova

 • Dokument naleznete zde

Uplatnění absolventů

 • Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání.
  Předpokládá se schopnost řízení kolektivu pracovníků či samostatná činnost v oblastech:
  • účetnictví
  • daňové specializace
  • zpracování mezd
  • personalistiky
  • správní činnosti (městské úřady, VZP, sociální odbory atd.)
  • zprostředkovatelské činnosti (úřad práce atd.)
  • řízení jakosti
   
 • Podle kartotéky typových pozic absolventi vzdělávacího programu mohou zastávat pozice:
  • samostatný administrativní pracovník
  • samostatný personalista
  • samostatný ekonom
  • samostatný pracovník finanční a daňové správy
  • samostatný referent státní správy atd.
   

Studenti mohou během studia získat celosvětově uznávanou certifikaci CCNA, prokazující znalosti v oblasti počítačových sítí, dále certifikaci firmy Autodesk dokládající znalosti v oblasti CAD/CAM technologií, od roku 2003 také certifikát ECDL prokazující uživatelské znalosti pro používání výpočetní techniky. Od školního roku 2003/2004 je také zájemcům umožněna příprava na jazykový certifikát TELC a CEFLA (2008/2009).

Studium je organizačně upraveno tak, že je možné souběžné studium kombinovaného bakalářského programu na Univerzitě J.E. Purkyně vyučované na SPŠ a VOŠ Chomutov.

Uplatnění absolventů

Absolventi technických specializací mají proti absolventům střední školy rozšířené schopnosti samostatného řešení problémů v dané specializaci, půlroční praxe jim zaručuje i větší praktický přehled v současných moderních technologiích. Absolvent specializace informatika ve státní správě uplatní získané znalosti při řešení problémů v personalistice a řízení lidských zdrojů, v sociální oblasti, ve státní správě, v oblasti managmentu malých a středních firem, v oblasti podnikové, v oblasti soukromého podnikání. Další výhodou je fakt, že studenti po úspěšném zakončení studia ve velkém počtu případů nastupují do zaměstnání právě u firem, kde absolvovali odbornou praxi.

Další informace můžete zjistit na některém ze dnů otevřených dveří, na kterém Vám rádi zodpovíme všechny položené dotazy.

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/2016

SPŠ

 • 11.12.2015 od 8:00 do 12:00
 • 16.1.2016 od 8:00 do 12:00
 • 5.3.2016 od 8:00 do 12:00

VOŠ

 • 5.3.2016 od 8:00 do 12:00

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří ve výše uvedených termínech v prostorách SPŠ a VOŠ Chomutov, kde Vám budou poskytnuty podrobnější informace o organizaci studia, přijímacích zkouškách, náplni jednotlivých předmětů atd. Dále je možné získat brožuru s přijímacími testy z minulých let a prohlédnout si interiér školy včetně odborných učeben, kde Vám naši vyučující rádi zodpoví Vaše dotazy ke konkrétním záležitostem týkající se výuky.

Další informace o možnosti studia na SPŠ i VOŠ Chomutov můžete získat na telefonním čísle 474 628 992, elektronickou poštou na adresách vos@spscv.cz (pro VOŠ), prumyslovka@spscv.cz (pro SPŠ), případně info@spscv.cz (obecná kontaktní adresa). V případě zájmu většího počtu studentů je možné domluvit návštěvu individuálně, případně se dohodnout na návštěvě našeho zástupce na Vaší škole, který podá ucelené detailní informace.

Výchovným poradcům na ZŠ každoročně nabízíme v rámci informací o škole návštěvu našeho zástupce, který osobně informuje žáky devátých tříd o možnostech studia na SPŠ, podmínkách přijímacího řízení, nabídce a uplatnění specializací ve druhé části studia na SPŠ. Pokud máte zájem o návštěvu v konkrétním termínu, spojte se s námi pomocí výše uvedených kontaktních informací.

Velikost textu
Vysoký kontrast