SPŠ a VOŠ Chomutov

Poradenské centrum OPoRa

"Poradenské centrum OPoRa" obsah

 1. Poradenské centrum OPoRa
 2. Vymezení poradenských služeb střediska
 3. Pracovníci poskytující poradenské služby
 4. Model poradenských služeb
 5. Informační systém školního poradenského střediska
 6. Personální zázemí střediska
 7. Zpracovaly

Informace o středisku

Poradentské středisko OPoRa

Poskytování poradenských služeb v rámci Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), navazuje na vyhlášku MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poradenství, ze dne 22.2.2005 a metodické doporučení MŠMT ČR čj. 27317/2004 – 24 publikované ve Věstníku MŠMT ČR, července 2005. Současně respektuje další právní normy České republiky pro oblast práce s dětmi a mládeží jako např. Zákon o rodině, Zákon 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů a další.

Klasifikační předpoklady pracovníků školního poradenského střediska se řídí ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., o odborné způsobilosti pedagogických pracovníků a ustanovením vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Vlastní obsahové náplně poradenských činností odpovědných pracovníků školy jsou zpracovány v následujících kapitolách koncepce poradenských služeb = činnosti poradenského střediska “OPoRa”.

"Poradenské centrum OPoRa" obsah

 1. Poradenské centrum OPoRa
 2. Vymezení poradenských služeb střediska
 3. Pracovníci poskytující poradenské služby
 4. Model poradenských služeb
 5. Informační systém školního poradenského střediska
 6. Personální zázemí střediska
 7. Zpracovaly
Velikost textu
Vysoký kontrast