SPŠ a VOŠ Chomutov

Informace o studiu na SPŠ

Elektrotechnika a strojírenství (školní vzdělávací program)

Studium je čtyřleté, denní. První dva ročníky studia jsou společné pro všechny specializace a svým obsahem vytvářejí nezbytný základ technických znalostí a dovedností dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika. Na základě osobního zájmu a prospěchu si žák po absolvování prvních dvou let studia volí jednu ze čtyř možných specializací. Tyto specializace jsou připravovány podle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství. Celé studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Náplň specializací

 • Automatizační systémy
 • Automatizovaná konstrukce ve strojírenství
 • Silnoproudá elektrotechnika
 • Výpočetní systémy
 • Technický management
obor automatizace letakobor strojirenstvi letakobor elektrotechnika letakobor vypocetni systemy letakobor technicky management letak

Během studia je možné získat svářečský průkaz, certifikát ECDL dokládající schopnosti použití počítače na uživatelské úrovni, mezinárodní certifikát CCNA prokazující znalosti v oblasti návrhu a správy počítačových sítí, Autodesk Academia Certificate potvrzující znalosti v oblasti CAD/CAM technologií a od školního roku 2003/2004 také mezinárodní certifikát TELC potvrzující jazykové znalosti studenta. Počínaje rokem 1997 získává každý absolvent v případě zájmu současně s maturitním vysvědčením i zlatý odznak. Byli bychom však rádi, kdyby našim absolventům zůstala nejenom tato upomínka, ale i příjemné vzpomínky na léta strávená u nás ve škole.

Uplatnění absolventů

Absolventi jednotlivých specializací jsou teoreticky i prakticky připraveni pro práce související se zaváděním a využitím automatizovaných systémů řízení, pro práce v oborech strojírenské výroby a konstrukce, pro práce v systémech výroby a rozvodu elektrické energie, pro práce spojené se zaváděním výpočetní techniky a její aplikací, pro práce spojené s navrhováním přístrojové, měřicí a mikroprocesorové techniky a pro práce spojené s přenosem signálů.

Žáci naleznou uplatnění ve všech oborech elektrotechniky a strojírenství a to jak v průmyslu a službách, tak v soukromém sektoru. Absolventi školy vždy patřili k nejlepším odborníkům nejen na Chomutovsku, ale též v celé republice a v zahraničí. Doklad o absolvování naší školy vždy zaručoval vysokou odbornost.

Další informace můžete zjistit na některém ze dnů otevřených dveří, na kterém Vám rádi zodpovíme všechny položené dotazy.

SPŠ

 • 11.12.2015 od 8:00 do 12:00
 • 16.1.2016 od 8:00 do 12:00
 • 5.3.2016 od 8:00 do 12:00

VOŠ

 • 5.3.2016 od 8:00 do 12:00

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří ve výše uvedených termínech v prostorách SPŠ a VOŠ Chomutov, kde Vám budou poskytnuty podrobnější informace o organizaci studia, přijímacích zkouškách, náplni jednotlivých předmětů atd. Dále je možné získat brožuru s přijímacími testy z minulých let a prohlédnout si interiér školy včetně odborných učeben, kde Vám naši vyučující rádi zodpoví Vaše dotazy ke konkrétním záležitostem týkající se výuky.

Další informace o možnosti studia na SPŠ i VOŠ Chomutov můžete získat na telefonním čísle 474 628 992, elektronickou poštou na adresách vos@spscv.cz (pro VOŠ), prumyslovka@spscv.cz (pro SPŠ), případně info@spscv.cz (obecná kontaktní adresa). V případě zájmu většího počtu studentů je možné domluvit návštěvu individuálně, případně se dohodnout na návštěvě našeho zástupce na Vaší škole, který podá ucelené detailní informace.

Výchovným poradcům na ZŠ každoročně nabízíme v rámci informací o škole návštěvu našeho zástupce, který osobně informuje žáky devátých tříd o možnostech studia na SPŠ, podmínkách přijímacího řízení, nabídce a uplatnění specializací ve druhé části studia na SPŠ. Pokud máte zájem o návštěvu v konkrétním termínu, spojte se s námi pomocí výše uvedených kontaktních informací.

Přípravný kurz žáků prvních ročníků

Nabízíme vstupní šestnácti hodinový přípravný kurz matematických a fyzikálních znalostí a praktických početních dovedností žáků ZŠ potřebných pro snadnější průběh studia odborných předmětů v prvním ročníku naší školy.

Kurz bude zahájen v pondělí 27.8.2012 v 8:00 hodin v budově SPŠ a VOŠ Chomutov (Školní 50 – učebna 301) a pokračovat bude do úterý 28.8.2012 (přesné časové rozvržení kurzu na jednotlivé dny bude oznámeno, s ohledem na počet přihlášených žáků, při zahájení kurzu).

Každý účastník musí mít s sebou psací potřeby, kalkulačku (pro SŠ) a M-F-CH tabulky!!!
K této nabídce přistupujeme na základě získaných zkušeností ze zcela rozdílné úrovně znalostí žáků ZŠ přicházejících k nám do prvních ročníků v posledních několika letech.

Kurz je bezplatný a můžeme jej po zkušenostech doporučit všem žákům ZŠ. Závazné přihlášení (jméno a příjmení žáka, název absolvované ZŠ) proveďte telefonicky (474 628 992) nebo mailem (pohl@spscv.cz) do 30.6.2011.

Náplň kurzu:

 • 1.modul – F1 – Základy numerické fyziky (fyzikální jednotky, převody a vyjadřování neznámé ze vzorců)
  • (vybavení žáka: psací potřeby, M-F-CH tabulky a kalkulačka pro SŠ)
 • 2.modul – M1 – Základy algebry ZŠ (číselné obory, jejich vlastnosti a základy algebraických výpočtů)
  • (vybavení žáka: psací potřeby)
 • 3.modul – M2 – Základy numerické matematiky (goniometrie a numerické výpočty na kalkulačce)
  • (vybavení žáka: psací potřeby a kalkulačka pro SŠ)
 • 4.modul – M3 – Základní konstrukční úlohy (základy konstrukční geometrie ZŠ v Cabri Geometry II Plus)
  • (vybavení žáka: psací potřeby)

Školní vzdělávací program Elektrotechnika a strojírenství

Od 1.9.2009 vyučujeme podle nových pdfvzdělávacích programů vytvořených dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství.

Velikost textu
Vysoký kontrast