Šablony S

Šablony S – Projekt ICT ve vzdělávání

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 34

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.5

Číslo prioritní osy: 7.1

Číslo oblasti podpory: 7.1.5

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Projekt

Datum zahájení projektu: 01.09.2012

Datum ukončení projektu: 31.08.2014

Doba trvání projektu v měsících: 24,0

Rozpočet projektu celkem: 1 327 266,00 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů ICT docílit zvýšení efektivity vzdělávání.

Projektový záměr

Projektový záměr – Šablony S

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Investice do rozvoje vzdělávání - loga