Projekt IPo

Projekt IPo - logo

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace, je partnerem číslo 10 projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt

Název projektu: „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0005

Číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce projektu: Ústecký kraj

Termín realizace: 1.9.2013 – 30.6.2015

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti přírodovědných a technicky zaměřených oborů.  Projekt je především zaměřen na propagaci, podporu a zkvalitnění vzdělávání žáků v Ústeckém kraji v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních zaměstnavatelů, ale také na další rozvoj znalostí a dovedností žáků. Jedná se o komplexní podporu vzdělávání technického a přírodovědného směru.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci středních a základních škol v Ústeckém kraji. Do projektu je zapojeno celkem 12 středních škol a 61 spolupracujících základních škol ústeckého kraje.

Obsah projektu

V rámci projektu bude realizována řada aktivit, které svým charakterem přispějí k naplnění stanovených projektových cílů. Nejprve bude doplněna infrastruktura, jedná se o vybavení a doplnění speciálních učeben a laboratoří v zapojených školách.  V těchto moderních učebnách získají žáci středních i základních škol možnosti  seznámit se s přírodovědnými a technickými obory, ať již na pravidelných kroužcích, tak při samotné výuce. Současně bude také  probíhat vzdělávání učitelů, kteří by následně měli v rámci výuky využívat nové metody a formy práce. Důležitou aktivitou projektu jsou exkurze a to zejména do firem s technickým či přírodovědným zaměřením. Zde se žáci seznámí s konkrétními procesy výroby i s profesemi, které by mohli v budoucnu studovat.

Oficiální stránky projektu

Investice do rozvoje vzdělávání - loga