SPŠ a VOŠ Chomutov

Přípravný kurz matematiky a fyziky pro 0. ročníky

prav-trojuhelnik

Vážení rodiče a přijatý žáku na SPŠ CV, dovolujeme si Vám touto formou nabídnout vstupní dvanácti (čtrnácti) hodinový přípravný kurz matematických a fyzikálních znalostí a praktických početních dovedností žáků ZŠ potřebných pro snadnější průběh studia odborných předmětů v prvním ročníku naší školy.

Kurz bude zahájen v pondělí 31.8.2015 v 8:00 hodin v budově SPŠ a VOŠ Chomutov (Školní 50 – učebna 301) a pokračovat bude do úterý 1.9.2015 (13:00,v případě volby čtvrtého modulu M3 16:00, přesné časové a obsahové rozvržení kurzu na jednotlivé dny bude oznámeno, s ohledem na počet přihlášených žáků, při zahájení kurzu).

Každý účastník musí mít s sebou psací potřeby, kalkulačku (pro SŠ – zlomky, goniometrické, exponenciální a logaritmické funkce) a M-F-CH tabulky!!!

K této nabídce přistupujeme na základě získaných zkušeností ze zcela rozdílné úrovně znalostí žáků ZŠ přicházejících k nám do prvních ročníků v posledních několika letech.

Kurz je bezplatný a můžeme jej po zkušenostech doporučit všem žákům ZŠ.

Závazné oznámení o Vaší účasti (jméno a příjmení žáka) proveďte osobně (schůzka nultých ročníků – 16.6.), telefonicky (474 628 992) nebo níže uvedeným přihlašovacím formulářem nejpozději do 30.6.2015.

Náplň kurzu

 1. modul F1 – Základy numerické fyziky (fyzikální jednotky, převody a vyjadřování neznámé ze vzorců)
  vybavení žáka: psací potřeby, M-F-CH tabulky a kalkulačka pro SŠ
 2. modul M1 – Základy algebry ZŠ (číselné obory, jejich vlastnosti a základy algebraických výpočtů)
  vybavení žáka: psací potřeby
 3. modul M2 – Základy numerické matematiky (goniometrie a numerické výpočty na kalkulačce)
  vybavení žáka: psací potřeby a kalkulačka pro SŠ
 4. modul M3 – Základní konstrukční úlohy (základy konstrukční geometrie ZŠ v Cabri Geometry II Plus (dobrovolný)
  vybavení žáka: psací potřeby
S pozdravem komise M-F-CH na SPŠ CV
Velikost textu
Vysoký kontrast