SPŠ a VOŠ Chomutov

Požadavky na pomůcky pro 1. ročníky

Přípravný kurz

M+F

V Chomutově 1.6.2019

Vážení rodiče a přijatý žáku na SPŠ CV,

dovolujeme si Vás informovat o vstupním devíti hodinovém přípravném kurzu matematických a fyzikálních znalostí a praktických početních dovedností žáků ZŠ potřebných pro snadnější průběh studia odborných předmětů v prvním ročníku naší školy.

Každý účastník musí mít s sebou psací potřeby, kalkulačku (pro SŠ – zlomky, goniometrické, exponenciální a logaritmické funkce) a M-F-CH tabulky!!!

Tímto kurzem tradičně procházejí všichni žáci nastupující na naši školu. Rozhodli jsme se jej organizovat na základě získaných zkušeností ze zcela rozdílné úrovně znalostí žáků ZŠ přicházejících k nám do prvních ročníků v posledních několika letech.

Požadavky kateder

Český jazyk a literatura

 • Literatura pro 1. ročníky středních škol – pracovní sešit, nakladatelství DIDACTIS cca 140 Kč – bude objednána hromadně v září
 • Pravidla pravopisu, která je možné použít i u maturitní zkoušky

Informace budou sděleny až v září.

Anglický jazyk

 • Učebnice: Maturita Solutions Third Edition, student ́s book
  doba používání: 2 roky, cena: 500,- Kč (dle množstevní slevy).
  Prodej je zajištěn přímo v budově školy začátkem září.
  Žáci budou na začátku školního roku informováni, kdy a jak prodej proběhne.
 • Sešity: každý vyučující oznámí žákům na začátku září, jaké sešity si mají obstarat (do té doby sešity nekupovat)!
 • Klasifikace: žáci jsou hodnoceni jak známkami, tak bodovým (kreditním) systémem. S bodovým systémem budou podrobně seznámeni na první hodině v září.
 • Ostatní:
  • V 1. ročníku probíhá testování Scate – ověřuje úroveň dosaženou v AJ. Je-li úroveň nižší než A2, je nutné doučování žáka (střední škola nemůže nahrazovat školu základní, žák si musí chybějící znalosti doplnit sám)! Cena testu činí 100,- Kč.
  • Nároky kladené na žáky v cizích jazycích během studia jsou poměrně vysoké, ale naše škola se může pochlubit téměř 100% úspěšností u státní maturity z AJ (od zavedení státních maturit neuspěl ve státní části pouze 1 žák)
  • Je potřeba si uvědomit, že žáci sice studují na technické škole, ale maturitu skládají také z cizího jazyka.
  • V 1. a ve 2. ročníku se studuje povinně pouze 1 cizí jazyk – angličtina, žáci se mohou přihlásit na nepovinnou němčinu, příp. španělštinu.
  • Ve třetím ročníku je povinný 2. cizí jazyk pouze ve specializaci Technický management.
kniha chemie

Chemie

 • Sešit A4 – čtverečkovaný (465, silný) – může vystačit i v 2. ročníku
 • Psací potřeby, kalkulačka (pro SŠ – zlomky, komplexní čísla, statistika, …)
 • Periodická soustava prvků (lze zakoupit v knihkupectví, možno stáhnout z webu, je i součástí MFCH tabulek pro SŠ)
 • Nepovinné:
  • K. Růžičková, B. Kotlík: Chemické názvosloví pro SŠ v kostce
  • Učebnice bude upřesněna v září
kniha fyzika

Fyzika

 • Sešit A4 – čtverečkovaný nebo nelinkovaný (min. 40 listů)
 • Psací potřeby
 • Kalkulačka (pro SŠ – zlomky, komplexní čísla, statistika, …, BEZ grafického displeje, řešitele rovnic a úpravy algebraických výrazů)
 • MFCH tabulky a vzorce pro SŠ
 • Bednařík M., Svoboda E., Široká M.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika (naklad. Prometheus , 140 Kč)
 • (pro 2. ročník: Karel Bartuška: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika (naklad. Prometheus, 117 Kč) a Oldřich Lepil: Fyzika pro gymnázia – Optika (naklad. Prometheus, 114 Kč)

Matematika

 • Sešit A4 – čtverečkovaný (465)
 • Rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník a kružítko)
 • Kalkulačka (pro SŠ – zlomky, komplexní čísla, statistika, …). POZOR! Vzhledem k maturitní zkoušce z matematiky BEZ: grafického displeje, řešitele rovnic a úpravy algebraických výrazů
 • MFCH tabulky a vzorce pro SŠ (Prometheus)

Základy elektrotechniky

 • Učebnice (pro 1. i 2. ročník)
  • Antonín Blahovec – Elektrotechnika I. a III. díl
 • kroužkový blok nebo sešit (445 popřípadě 465)
 • tužka HB (č. 2) – ne dřevěná tužka
 • kalkulačka s goniometrickými funkcemi
 • mekká guma
 • 30 cm pravítko
 • barevné tužky na podtrhávání (alespoň 2 barvy, nepropíjející se)
kniha mechanika

Mechanika

 • Učebnice Sbírka úloh z technické mechaniky; K. Mičkal; Informatorium (slouží k výuce v prvním a druhém ročníku)
 • 1x sešit A4 čistý
 • Kalkulačka
 • Rýsovací pomůcky (2x trojúhelník s ryskou, kvalitnější kružítko, 1xtužka B)

Technické kreslení

 • Učebnice Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi; J. Švercl; Scientia (slouží k výuce v prvním a druhém ročníku)
 • Rýsovací pomůcky (2x trojúhelník s ryskou, pravítko, kvalitnější kružítko, 2x tužka B)
 • 2x sešit A4 čistý

Dílny

 • dvoudílný pracovní oděv / montérky
 • pracovní obuv / klasická nebo pracovní polobotka
 • čepice s kšiltem / pro dívky šátek
 • sešit čtverečkovaný č. 465
 • zbytek bude sdělen žákům 1. roč. při nástupu do školy

Knihy ke studiu

Lze sehnat na ŠKOLNÍ BURZE KNIH!

Katedra tělesné výchovy a sportu

Informace pro rodiče budoucích žáků 1. roč.

 1. Nebát se TvS (slabší žáci), důraz klademe na docházku, přístup a plnění povinností.
 2. Se všemi povinnostmi, zásadami chování, hodnocením apod. žáci seznámeni každoročně na začátku školního roku proti podpisu.
 3. Bezpečnost na 1. místě – důraz na chování, dodržování pravidel.
 4. Zdravotní omezení – zásadně písemně od lékaře, vždy aktualizované pro daný školní rok – možnost zařazení do předmětu Zdravotní Tv – nahrazuje běžnou TvS. DOPORUČUJEME všem oslabeným žákům včetně výrazně otylých. Z větší části odbouráno hodnocení výkonů. KONZULTUJTE na kat. TvS. Nutná žádost řediteli školy – tiskopis v kanceláři školy.
 5. Uvolnění z Tv („osvobození“ na školní rok nebo pololetí ze zdravotních důvodů) – vyřizovat co nejdříve – žádost řediteli školy – tiskopis v kanceláři školy.
 6. Pravidla omlouvání: zásadně do omluvného listu (ne „papírky“), pouze předem, omluva z Tv – ze cvičení NENÍ DŮVODEM PRO NEÚČAST na hod. TvS (např. u koncových hodin!!!) – žák přítomen a dle potřeby a programu zapojen jako rozhodčí, časomíra, měření výkonů apod…
 7. Tv úbor tmavé sportovní trenýrky (nejlépe tmavě modré, tmavě zelené, černé) a jednobarevné bavlněné triko – krátký rukáv, bílé nebo tmavé (výběr dle domluvy ve skupině, třídě, tím při použití rozlišovacích tílek docílíme při sportovních hrách „družstva v dresech“).
 8. BOTY – nejdůležitější část úboru – úzký vztah k bezpečnosti! Dvoje boty – do tělocvičny – sálové, atletika – běžecké sportovní boty – každá bota jiné VLASTNOSTI URČENÉ PRO DANÝ POVRCH, nejedná se pouze o ochranu palubovky.
 9. Plavky – doporučujeme plavecké – elastické (plavecký výcvik – podzim/jaro – 2 části) plaveme, nejde o koupání.
 10. Lyžařský výcvik – povinný – možnost volby (přelom leden/únor):
  • Sjezdovky, snowboard – Pec pod Sněžkou – pobyt: so – pá,
  • Běžky – turistika – Cv a okolí, Krušné hory – denní dojíždění po – pá.
 11. Možnost zapojení do sportovních kroužků – od října do května – posilovna, florbal, futsal, aj. dle kapacity sportovišť a zájmu žáků.

V Chomutově 22.5. 2017

uč. Tv.: J. a M. Koubovi

Níže uvedený dokument je rovněž dostupný ve formátu pdf.

Prosíme o NUTNÉ VYPLNĚNÍ ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY ohledně Lyžařského výcvikového kurzu (LVK).

Výpočetní technika – ECDL testování žáků 1. ročníku na SPŠ

Všichni žáci 1. ročníku SPŠ postupně vykonají ECDL testy, které prověří jejich znalosti a dovednosti v oblasti ICT. Po jejich úspěšném absolvování alespoň 4 testů (modulů) mají nárok na vystavení Certifikátu ECDL Start, při úspěšném vykonání 7 testů (modulů) mezinárodního Certifikátu ECDL. Platnost obou certifikátů není nijak časově omezena.

Příprava na tyto testy je dána ŠVP naší školy a je tedy součástí výuky při vzdělávání v rámci předmětu „Výpočetní technika“ v 1. ročníku. Testy tak doplňují běžnou klasifikaci a slouží zároveň pro objektivní porovnávání dovedností jednotlivých žáků podle mezinárodně uznávaných standardů.

Každý žák si musí pro účely ECDL testování zakoupit Index ECDL Select v hodnotě 701,80 Kč a za každý dílčí test zaplatí 100,- Kč (za 5 testů tedy celkem 500,- Kč). Z důvodu zjednodušení plateb se provádí úhrada celkové částky ve výši 1201,80 Kč (701,80 Kč + 5 x 100,- Kč) výhradně na účet školy dle níže uvedených platebních dispozic nejpozději do konce září 2019. Běžné ceny za ECDL testování jsou přibližně 2,5-násobně vyšší než naše školní.

Co je to ECDL?

ECDL (European Certification of Digital Literacy) je původem evropský projekt:

 • definuje prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů vzdělávací obsah odrážející aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti,
 • nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky/testy).

Ověřování znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek (testů):

 • úspěšní absolventi ECDL testů získávají mezinárodně uznávané ECDL certifikáty.

ECDL certifikáty:

 • dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi,
 • řadu let jsou nejen státy Evropské unie doporučovány a používány jako mezinárodní standard.

Fakta o ECDL:

 • významné národní i nadnárodní společnosti integrovaly principy konceptu ECDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců,
 • orgány a instituce státní správy v řadě členských zemí (nejen v EU) využívají měřitelnost digitálních znalosti a dovedností konceptu ECDL jako zdroj informací pro další vzdělávání zaměstnanců i jako nástroj personální politiky,
 • tisíce škol všech stupňů v rámci mnoha zemí světa vyučují dle ECDL Sylabů a ověřují nabyté znalosti a dovednosti formou ECDL zkoušek => získané ECDL certifikáty pak pomáhají absolventům škol při vstupu na trh práce,
 • řada členských zemí využívá koncept ECDL jako nezávislý nástroj pro měření výsledků rekvalifikačních procesů,
 • v ČR probíhají jednání o podobě začlenění konceptu ECDL testů do systému maturitních zkoušek na určitých typech středních škol,
 • na řadě VŠ v ČR je již koncept ECDL využíván, pro držitele ECDL certifikátů z toho plynou výhody oproti ostatním studentům.

Bližší informace o ECDL naleznete na:

Platební dispozice:

Účet školy:2110740287/0100
(KB Chomutov)
Variabilní symbol:rodné číslo žáka
(10 číslic)
Do poznámky prosím uveďte:ECDL-příjmení žáka,třída
(třídy uvádějte ve formátu 1A, 1B, 1C, 1D, 1E)

Částka musí být uhrazena na účet školy PŘESNĚ ve výši 1201,80 Kč.

Velikost textu
Vysoký kontrast