Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy a školení

Od roku 2006 zajišťuje Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Chomutově ve spolupráci s Úřadem práce v Chomutově vybrané rekvalifikační kurzy. Rekvalifikační kurzy se uskutečňují pro skupiny 10 – 15 osob, vlastní výuka probíhá zpravidla každý den čtyři vyučovací hodiny v časech od 8:00 do 15:00 hodin. Každá rekvalifikace je zakončena závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování získá absolvent kurzu “Osvědčení o absolvování kurzu” s celostátní platností.

Aktuálně se jedná o následující kurzy…

Obsluha osobního počítače dle ECDL

Kurz v rozsahu 120 hodin, první realizace v říjnu 2008. Cílem kurzu je zisk praktické dovednosti v oblasti ovládání informačních a komunikačních technologií směřující k podpoře při hledání nových pracovních příležitostí a možností dalšího celoživotního vzdělávání. Náplň kurzu zahrnuje v plném rozsahu požadavky ECDL Sylabu. Na závěr kurzu procházejí účastníci ECDL testováním ze všech 7 modulů a při jejich úspěšném zvládnutí získávají ECDL Certifikát s mezinárodní platností. Rekvalifikace je určena pro účastníky se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo vyšším.

Webové a multimediální aplikace

Kurz v rozsahu 120 hodin, první realizace v srpnu 2010. Cílem kurzu je zisk praktických dovedností v oblasti technologií používaných k tvorbě www prezentací a základních znalostí v oblasti komunikací s využitím počítačových sítí, směřující k podpoře při hledání nových pracovních příležitostí a možností dalšího celoživotního vzdělávání. Náplň kurzu zahrnuje tvorbu a správu webových prezentací s použitím řady technologií a vytváření multimediálních prezentací. Rekvalifikace je určena pro uchazeče o zaměstnání se středním vzděláním s maturitou, případně vyšším.

Rehabilitace ekonomických povolání

Kurz v rozsahu 120 hodin, poprvé v dubnu 2006. Cílem kurzu je získání praktických dovedností v oblastích ekonomicko-administrativních činností, směřující k podpoře při hledání nových pracovních příležitostí a možností dalšího celoživotního vzdělávání. Náplň kurzu zahrnuje oblasti účetnictví (dlouhodobý a oběžný majetek, závazky, kapitál, náklady a výnosy, daňová evidence …), pracovně právních vztahů a aktuálního vývoje legislativy a právních předpisů v oblasti daní.

V minulosti se uskutečnily následující kurzy…

Rozšířené základy obsluhy výpočetní techniky a komunikační kurz cizího jazyka

Základy obsluhy výpočetní techniky

Kurz v rozsahu 80 hodin, první realizace v březnu 2006. Cílem kurzu je získání základních vědomostí v oblasti informačních a komunikačních technologií, směřující k podpoře při hledání nových pracovních příležitostí a možností dalšího celoživotního vzdělávání. Náplň kurzu obsahuje seznámení s ovládáním počítače jako celku, zvládnutí běžných úkonů v operačním systému Windows, ovládání textového editoru orientované na strukturování a formátování textu, úvod do používání internetu a elektronické pošty se zaměřením na vyhledávání informací a zvládnutí elektronické komunikace na běžné úrovni.

Rozšířené základy obsluhy výpočetní techniky

Kurz v rozsahu 120 hodin, první realizace v říjnu 2007. Cílem kurzu je zisk praktické dovednosti v oblasti ovládání informačních a komunikačních technologií směřující k podpoře při hledání nových pracovních příležitostí a možností dalšího celoživotního vzdělávání. Náplň kurzu obsahuje zejména práci v tabulkovém editoru, databázovém prostředí a prezentační grafice. Podmínkou kurzu je základní znalost obsluhy PC.

Rozšířené základy obsluhy výpočetní techniky a komunikační kurz cizího jazyka

Kurz v rozsahu 160 hodin, první realizace v říjen 2007. Cílem kurzu je zisk praktické dovednosti v oblasti ovládání informačních technologií a jazykově komunikačních kompetencí směřující k podpoře při hledání nových pracovních příležitostí a možností dalšího celoživotního vzdělávání. Náplň kurzu obsahuje zejména práci v tabulkovém editoru, prezentační grafice, internetovém prostředí, na straně VT a mluvnickou, konverzační odbornou, na straně CJ. Podmínkou kurzu je základní znalost obsluhy PC.

Počítačové modelování 3D

Kurz v rozsahu 80 hodin, první realizace v září 2006. Cílem kurzu je zisk praktických dovedností v oblasti ovládání nástrojů pro počítačové 3D modelování používaných ve strojírenské praxi. Náplní kurzu je základní seznámení se softwarem pro počítačové modelování a základní práce s ním, tvorba jednoduchých 3D těles, realizace výkresové dokumentace a vytváření sestav složených z více prvků.

Webmaster

Kurz v rozsahu 80 hodin, první realizace od listopadu 2006. Cílem kurzu je základní seznámení a získání praktických zkušeností účástníků se současnými technologiemi používanými na webu, standardy pro tvorbu webových prezentací, základy programování na webu v JavaScriptu a PHP skriptování a v neposlední řadě použítí SQL databází pro webové aplikace. Kurz je zakončen prezentováním jednoduché webové aplikace, kterou během kurzu účastníci sestaví.

Správa operačního systému Linux

Kurz v rozsahu 120 hodin, první realizace v prosinci 2006. Cílem kurzu je získání znalostí v oblasti správy a konfigurace operačního systému Linux se zaměřením na využití jako serverového operačního systému v počítačové síti. Účastníci kurzu se seznámí a prakticky si vyzkouší základy počítačových sítí, konfigurace klasických služeb počítačové sítě (elektronická pošta, www server, databáze, …), základy zabezpečení systému, správy aplikací a uživatelských účtů.

Rehabilitace technických povolání

Kurz v rozsahu 240 hodin, první realizace v květnu 2007. Cílem kurzu je získání znalostí a praktických dovedností v oblasti elektronických a strojírenských činností směřující k podpoře při hledání nových pracovních příležitostí a možností dalšího celoživotního vzdělávání, doplnění znalostí v oblasti současné komunikační společnosti, naučit uchazeče o zaměstnání orientaci na reálném trhu práce, nalézt pozitivní orientaci a odstranit bariéry v komunikaci a prezentaci vlastní osoby při vyhledávání zaměstnání.