Firmám

Kalibrační středisko při SPŠ a VOŠ Chomutov

Na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění nabízí kalibrační středisko při SPŠ a VOŠ Chomutov kalibraci pracovních délkových měřidel a jejich drobné opravy. Ke každému měřidlu je vystaven kalibrační list (vzor I. / vzor II.) a měřidlo samotné je opatřeno kalibrační známkou.

Základní informace

Prostory a podmínky

Prostory kalibrační laboratoře jsou vybaveny tak, aby byla zaručena stálost podmínek měření a objektivita výsledku (klimatizace) a podmínky prostředí jsou průběžně monitorovány.

Zařízení pro kalibraci

Přístrojové vybavení, které je využíváno k provádění kalibrace podléhá metrologickému řádu kalibrační laboratoře, tzn. že je pravidelně kalibrováno u akreditovaných kalibračních laboratoří a je vybaveno vlastními schématy návaznosti na státní etalony.

Personál

Pracovníci kalibrační laboratoře mají nezbytné vzdělání, výcvik, odborné znalosti a zkušenosti pro plnění svých funkcí.

Kalibrační postupy

Odborná kalibrační činnost je prováděna podle kalibračních postupů, které jsou zpracovány a validovány tak, aby splňovaly požadavky norem na vlastnosti kalibrovaného zařízení, případně specifikované požadavky zákazníka. Při jejich zpracování a verifikaci je využívána spolupráce s teoretickými pracovišti odborných institucí.

Uvádění výsledku

Výsledky kalibrace jsou uvedeny ve výstupním dokumentu, kterým je kalibrační list. Kalibrační list obsahuje všechny údaje nutné pro zákazníka v souladu s normou čSN EN ISO/IEC 17025 a předpisem EAL – R1 včetně vyhodnocení podle kritérií hodnocení, stanovených v kalibračním postupu. Veškeré naměřené hodnoty jsou uloženy a archivovány v kalibrační laboratoři v měřících listech, které jsou zákazníkovy poskytnuty pouze na požádání.

Termíny, kontakt a další informace

Doba kalibrace měřidel je dána druhem měřidel a jejich počtem. Druhy délkových měřidel, jejichž kalibraci zajišťujeme, jsou uvedeny v následujícím ceníku.

Další informace podá: Ing. Stanislav Mikšovic <miksovic@spscv.cz>, tel. 725033992

Popis úkonuMJCena/MJ
Posuvná měřítka
Příprava měřidlaks50 Kč
Kalibrace pos. měřítka 0 – 250 mmks260 Kč
Kalibrace pos. měřítka 251 – 500 mmks340 Kč
Kalibrace pos. měřítka 501 – 1000 mmks380 Kč
Kalibrace pos. měřítka 1001 – 2000 mmks520 Kč
Posuvné hloubkoměry
Příprava měřidlaks20 Kč
Kalibrace pos. hloubkoměru 0 – 250 mmks260 Kč
Kalibrace pos. hloubkoměru 251 – 400 mmks340 Kč
Třmenové mikrometry
Příprava měřidlaks20 Kč
Kalibrace mikrometru 0 – 50 mmks320 Kč
Kalibrace mikrometru 51 – 100 mmks440 Kč
Kalibrace mikrometru 101 – 200 mmks540 Kč
Kalibrace miktometru 201 – 300 mmks580 Kč
Kalibrace mikrometru 301 – 500 mmks740 Kč
Kontrolní tyčkyks170 Kč
Číselníkové úchylkoměry
Příprava měřidlaks20 Kč
Kalibrace měřidla do 1mm / 0,001mmks520 Kč
Kalibrace měřidla do 3 mm / 0,01 mmks460 Kč
Kalibrace měřidla do 10 mm / 0,01 mmks440 Kč
Kalibrace měřidla nad 10 mm / 0,01 mmks540 Kč
Kalibrace SUBITA dle čís úchylk.ks70 Kč
Měrky spárové
Kalibrace – spároměrky lístkovéks70 Kč
Metry svinovací a měřičská pásma
Příprava měřidlaks20 Kč
Kalibrace měřidla 0 – 2000 mmks220 Kč
Kalibrace měřidla 2001 – 5000 mmks320 Kč
Kalibrace měřidla 5001 – 7500 mmks520 Kč
Kalibrace měřičského pásma do 10mks360 Kč
– za každých dalších 5m délky pásmaks80 Kč
Měřítka ocelová délková
Kalibrace měřítka 0 – 100 mmks140 Kč
Kalibrace měřítka 100 – 250mmks220 Kč
Kalibrace měřítka 251 – 500 mmks290 Kč
Kalibrace měřítka 501 – 1000 mmks500 Kč
Kalibace měřítka 1001 – 2000mmks560 Kč
Mikrometrické hloubkoměry
Mikrometrický hloubkoměrks400 Kč
Mikrometrické odpichy
Mikrometrický odpich 0 – 300 mmks420 Kč
Mikrometrický odpich nad 300 mmks500 Kč
Mikrometrický odpich skládací – základní dílks210 Kč
– každý výměnný nástavecks60 Kč
Úhloměr
Úhloměr mechanický či optickýks340 Kč
Úhelníky
Úhelník plochý a příložnýks360 Kč
Měřidlo koutových svárůks440 Kč
Administrativní úkony
Vyhotovení kal. listu pro obor délka a vylepení štítkuks140 Kč
Příloha kalibračního listu (tabulka naměřených hodnot)ks80 Kč

V případě kalibrace nestandardních měřidel cena dle dohody.

Opravy měřidel

  • Kalibrační středisko poskytuje opravy měřidel, které lze realizovat v rámci možností ve školních dílnách SPŠ a VOŠ.
  • Zhotovitel provede opravu měřidla a poté kalibraci opraveného měřidla, čímž zhotovitel nezaručuje, zda měřidlo bude vyhovovat požadované přesnosti.
  • Zhotovitel zapíše do kalibračního listu, zda měřidlo vyhovuje nebo nevyhovuje požadované přesnosti (dáno kalibračním postupem, ČSN a EAL-R2).
  • V této příloze se zadavatel zavazuje uhradit provedené práce za opravu měřidla, i když měřidlo nevyhoví dané přesnosti.
  • Cena oprav je stanovena na 500,- Kč/hod. V ceně jsou zahrnuty náklady na provoz dílen, náklady na drobný materiál potřebný na opravu a mzda pracovníka.
  • Pokud by se jednalo o větší náklady na materiál a nákladnější opravu, je zhotovitel povinen zadavateli ohlásit předpokládanou cenu a tímto požádat zadavatele o vyjádření, zda opravu provést či ne.