SPŠ a VOŠ Chomutov

Informace před odjezdem na LVZ II Pec p. S. 29. 2.- 6. 3.

Příliš mnoho žáků nemá doplacené zálohy!

1A – 3x, 1B – 4x, 1D 3x

Celková zálohy je 4 200,- a termín zaplacení byl listopad 2019 !! Žáci budou informováni jmenovitě v hodinách Tv, pokud nebudou přítomni, poskytnu informaci třídním učitelům. Doplatit do konce tohoto týdne!

  1. Pokud ze zdravotních důvodů na poslední chvíli nebudete moci odcestovat, informujte neprodleně vedoucího kurzu výhradně na e-mail kouba@spscv.cz
  2. Sraz bude upřesněn – před školou (hlavním vchodem). Žádáme rodiče, aby zde nestavěli a omezili pohyb v blízkosti autobusu. Zvýšený pohyb osob v tomto prostoru nám komplikuje nakládání a tím i odjezd.  Zavazadla nakládají žáci, nikoli rodiče.
  3. Po naložení zavazadel bude vydán pokyn k nástupu po třídách dle abecedních seznamů. Žák odevzdá Prohlášení zákonných zástupců (bude rozdán příští týden). Vzhledem k tomu, že součástí dokumentu je prohlášení o bezinfekčnosti, nesmí být datum starší tří dnů.
  4. Doklad o seřízení vázání budeme vybírat až na místě. Pokud rodiče seřizují vázání sami, odevzdá žák písemné čestné prohlášení o tom, že rodiče za podobně seřízená vázání přebírají plnou odpovědnost.
  5. Lyže (snowboard) budou pro přepravu zabalené. Lyžařské boty a přilba budou v pevné tašce, nikoli igelitové! Nic nebude volně připevněno k jinému zavazadlu. Lyžařskou výzbroj má žák vlastní, škola nepůjčuje.
  6. Pokud některý žák potřebuje odcestovat z kurzu dříve, odevzdá před nástupem do autobusu vedoucímu kurzu písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu a způsob předání, odcestování (nejlépe přímo rodičům). Žádost musí obsahovat podpis obou rodičů, žijí-li tito ve společné domácnosti.
  7. Nezapomenout s sebou 2800,- Kč na lanovky a vleky (pokud možno přesně), občanský průkaz, průkaz pojištěnce, kapesné, lyžařskou přilbu, sportovní oblečení, náhradní rukavice, čepici.
  8. Šátek, osobní nosní kapky (spray) – z hygienických důvodů (omezené množství vezeme s sebou).
  9. Doporučujeme s sebou společenské hry, případně filmy na nosičích (wi-fi nemusí být k dispozici – riziko přetížení). Zákaz reproduktorů pro hlasitý poslech
  10. Možnost skupinového vykoupání v hotelovém bazénu. Zájemci plavky s sebou. Sledujte aktualizace těchto pokynů a informací až do posledních chvil před odjezdem.

Odpovědi na dotazy žáků a rodičů:

ubytování hotel Energetik – další informace na webových stránkách hotelu

cestou tam cca hodinová „občerstvovací“zastávka v Mladé Boleslavi (Mc Donald i jiné občerstvení, nákupní centrum)

strava 3x denně (snídaně švédské stoly, teplá večeře), pitný režim – čaj, doporučujeme navíc rozpustné nápoje s sebou, zahajujeme večeří.

1x „nakupovací“vycházka do Pece – kapesné

Předpokládaný návrat do Cv – pátek 6. 3. kolem 16. hod. Upřesníme prostřednictvím žáků (mobil)

Velikost textu
Vysoký kontrast