SPŠ a VOŠ Chomutov

Aktuální informace k LVZ Pec p.S.

Lyžařský výcvikový zájezd bude zahájen již v týdnu před odjezdem na hodinách TvS, kdy proběhnou přednášky o technice, historii, chování na horách včetně poučení o bezpečnosti atd. Je bezpodmínečně nutné, aby tyto bloky přednášek absolvovali všichni účastníci zájezdu. Žáci, kteří se lekce TvS nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit, přijdou v předem domluveném náhradním termínu. (úterý – pátek 8.00, případně v pátek ještě 11.40 – 1E).

K tomuto modelu přistupejeme vzhledem k velkému množství účastníků přesahujícímu stovku, potažmo kapacitě společenské místnosti a dalším okolnostem. V minulém školním roce se nám toto opatření velmi osvědčilo.

Chci upozornit rodiče, že vzhledem ke chřipkové epidemii, nevezmeme do autobusu žáky, kteří nebudou zcela zdraví.

Pokud žák bude ze zdravotních důvodů chybět v posledním týdnu před odjezdem, budu jako vedoucí kurzu požadovat souhlas ošetřujícího lékaře.

Chceme tím předejít šíření přenosných nákaz a zabránit tomu, aby si rodiče museli pro své děti jezdit do Krkonoš ve větším než nezbytně nutném počtu.

Děkujeme v tomto směru za pochopení.