SPŠ a VOŠ Chomutov

Přípravný kurz žáků prvních ročníků (27.-28.8.2014)

Ve dnech 27.8. a 28.8. 2014 proběhl v budově SPŠ Chomutov kurz pro nově přijaté žáky do prvních ročníků SPŠ. Kurz byl zaměřen na připomenutí a částečné procvičení, omezené čtyřhodinovým rozsahem jednotlivých modulů, některých základních dovedností z matematiky a fyziky potřebných pro studium na naší škole. Kurzu se zúčastnilo 94 žáků.

» FOTOGALERIE

Zařazené dovednosti byly rozděleny do čtyř modulů:

  1. Modul (F) – Základy fyziky ZŠ – základní fyzikální jednotky, převody a vyjádření neznámé ze vzorců. Garantem byl Mgr. Naxer R.. a Mgr. Tichá I.
  2. Modul (M1) – Základy algebry ZŠ – číselné obory (N, Z, Q), jejich vlastnosti a základní algebraické výpočty. Garantem byla Mgr. Tichá I. a Mgr. Naxerová V.
  3. Modul (M2) – Základy numerické matematiky na kalkulačkách – goniometrie a numerické výpočty na kalkulačkách. Garantem byl Pohl S. a Mgr. Naxerová V.
  4. Dobrovolný modul (M3) – Základní konstrukční úlohy na PC – konstrukční geometrie ZŠ v Cabri Geometry II Plus. Garantem byl Pohl S.

 

Děkujeme vedení školy, že nám umožnilo tento kurz zrealizovat.

Předmětová komise matematiky