SPŠ a VOŠ Chomutov
bez nahledoveho obrazku

Rodinné zápolení “Malý vědec”

Dne 8. 3. 2014 proběhla na naší škole akce Rodinného zápolení „Malý vědec“. Této akce se zúčastnilo cca 160 rodin. Pro děti i jejich rodiče bylo připraveno mnoho ukázek a úkolů celkem na pěti stanovištích. Plnily různé úkoly na interaktivní tabuli hlavně z matematiky. Rodiče pak mohli vyzkoušet svou paměť a přiřazovali jména fotografiím prezidentů.

» FOTOGALERIE

Účastníci zkoušeli pokořit fyziku a pod vedením žáků 1. ročníku SPŠ prokázali svoji šikovnost na fyzikálních a chemických pokusech, při kterých poznali vlastnosti kapalin, vyzkoušeli baterii z citrónu, zapojili elektronické obvody, komunikovali s počítačem hlasem. Na dalších stanovištích ovládali velkého průmyslového robota i malého robůtka, který přenášel pingpongový míček, kopírovali na kopírce a děti vybarvovaly obrázek školy. V laboratořích vyučující osvětlili dětem i rodičům funkci infračervené závory, děti si vyzkoušely i měření na osciloskopu, měřily elektrické veličiny, zkoušely hlasovou modulaci.
Rodiny po škole provázeli naši žáci třetích a čtvrtých ročníků. Tohoto úkolu se zhostili se ctí a většinou sklidili chválu i od rodičů. Akce byla velmi kladně hodnocena. Děkujeme velmi našim vyučujícím i žákům za čas strávený na této akci i za její přípravu.

Velikost textu
Vysoký kontrast