Informace o studiu na VOŠ

 

Vyšší odborná škola

Studium je tříleté, denní. Každý školní rok je rozdělen na dvě období (zimní a letní). V zimním období 3.ročníku absolvují studenti odbornou praxi ve firmách, kde si v praxi ověří své znalosti. Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce, zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka. Absolvent VOŠ získává titul Diplomovaný specialista v oboru – DiS. Studenti na VOŠ platí školné, které činí 1500Kč za jedno období pro obor výpočetní systémy a 1250Kč pro obor informatika ve státní správě.

Studijní obory

  • Výpočetní systémy – obor nově akreditován
  • Veřejnosprávní činnost s podporou ICT – obor nově akreditován
informatika vypocetka

Propagační letáky v plné velikosti vhodné pro tisk naleznete v sekci veřejných dokumentů.

Studenti mohou během studia získat celosvětově uznávanou certifikaci CCNA, prokazující znalosti v oblasti počítačových sítí, dále certifikaci firmy Autodesk dokládající znalosti v oblasti CAD/CAM technologií, od roku 2003 také certifikát ECDL prokazující uživatelské znalosti pro používání výpočetní techniky. Od školního roku 2003/2004 je také zájemcům umožněna příprava na jazykový certifikát TELC a CEFLA (2008/2009).

Studium je organizačně upraveno tak, že je možné souběžné studium kombinovaného bakalářského programu na Univerzitě J.E. Purkyně vyučované na SPŠ a VOŠ Chomutov.

Uplatnění absolventů

Absolventi technických specializací mají proti absolventům střední školy rozšířené schopnosti samostatného řešení problémů v dané specializaci, půlroční praxe jim zaručuje i větší praktický přehled v současných moderních technologiích. Absolvent specializace informatika ve státní správě uplatní získané znalosti při řešení problémů v personalistice a řízení lidských zdrojů, v sociální oblasti, ve státní správě, v oblasti managmentu malých a středních firem, v oblasti podnikové, v oblasti soukromého podnikání. Další výhodou je fakt, že studenti po úspěšném zakončení studia ve velkém počtu případů nastupují do zaměstnání právě u firem, kde absolvovali odbornou praxi.

Další informace můžete zjistit na některém ze dnů otevřených dveří, na kterém Vám rádi zodpovíme všechny položené dotazy.