SRPdŠ

Spolek rodičů, dětí a přátel školy

Spolek rodičů, dětí a přátel školy při SPŠ a VOŠ Chomutov je dobrovolným spolkem rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí, mládeže a dalších občanů na SPŠ a VOŠ Chomutov. Spolek vystupuje jako nepolitická právnická osoba dle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění, která především hájí zájmy a práva dětí a ve své celkové činnosti spolupracuje s vedením školy. Činnost spolku se řídí platnými stanovami.

Hlavní cíle spolku

 • zajišťování vzájemné spolupráce mezi rodiči, učiteli, vedením školy a jejím zřizovatelem
 • ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků k jejich dosažení
 • učinná dobrovolná pomoc škole při zajištění její výchovné a vzdělávací činnosti
 • vytváření podmínek pro všestranný rozvoj studentů
 • podpora nadaných studentů a studentů s vynikajícími studijními výsledky
 • podpora mimoškolních a volnočasových aktivit studentů

Protokol z jednání výboru SRPDŠ z

 • 13.11.2014 naleznete zde
 • 15.4.2014 naleznete zde
 • 19.11.2013 naleznete zde
 • 19.4.2012 naleznete zde

Veřejné dokumenty

 • Přehled čerpání fondu za školní rok 2016/2017 a návrh pro školní rok 2017/2018 pdf

Pokud máte zájem o dokumenty z jiných let či jiné informace, které zde nejsou publikovány, kontaktujte nás s Vaším požadavkem, pokusíme se Vám vyhovět.