Soubory ke stažení

Ke stažení

Zde jsou k dispozici různé materiály a formuláře určené převážně jako podpora našich studentů tak, jak je jednotliví vyučující či vedení školy dodají.

Žádosti žáka (zákonného zástupce)
Žádosti žáka (zákonného zástupce)
Náležitosti žádostí:

  • adresa žadatele se specifikací třídy žáka či studenta
  • adresa školy (celý název školy)
  • název žádosti
  • popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná
  • datum žádosti
  • vlastnoruční podpis (u žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků musí být uveden i podpis nezletilého žáka)
  • úřední formát žádosti A4

Typy žádostí

Žádosti řešené ve správním řízení

DOKUMENT INFORMACE K DOKUMENTU STÁHNOUT
povolení individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, viz šk. zákon § 16 (s pís. doporučením šk. poradenského zařízení)
pro žáky s mimořádným nadáním, viz šk. zákon § 17 (s písemným doporučením organizace)
přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku
do vyššího ročníku (žádost)
do vyššího ročníku (přihláška)
na základě přestupu
změna oboru vzdělávání podává se v případě, že se chce žák po druhém ročníku vzdělávat ve specializaci Strojírenství
přerušení vzdělávání, opakování ročníku podává se do termínu závěrečné pedagogické rady v červnu nebo v srpnu po opravných zkouškách daného školního roku (při opakování 3. ročníku je opět nutné uvést pořadí specializací)

Ostatní žádosti

DOKUMENT INFORMACE K DOKUMENTU STÁHNOUT
žádost, oznámení obecný formulář použitelný pro většinu žádostí nebo oznámení
zanechání vzdělávání
žádost o uvolnění z výuky
uvolnění z TvS musí být doloženo odborným posudkem
náhradní termín pro hodnocení podává se nejpozději do termínu pedagogické rady pro dané pololetí (nejsou-li na pedagogické radě známy důvody žáka pro nesplnění podmínek docházky a klasifikace, posuzuje se jako by vzdělávání zanechal)
žádost na používání výpočetní techniky
žádost na možnost parkování motocyklu