Přijímací řízení na SPŠ

prezentace-skoly-upoutavka-slider

Přijímací řízení na SPŠ pro školní rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení na SPŠ pro školní rok 2018/2019

 • Výsledky naleznete zde.

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení na SPŠ pro školní rok 2018/2019


Zákonní zástupci žáků si převezmou v kanceláři školy do vlastních rukou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a mohou doručit Zápisový lístek.

Úterý 2.5.2017 8:30 – 15:00
Středa 3.5.2017 8:30 – 17:00
Čtvrtek 4.5.2017 8:30 – 17:00
Pátek 5.5.2017 8:30 – 14:00

Zápisový lístek jste povinni odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Posledním dnem lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Úvodní schůzka rodičů zapsaných žáků se koná 22. 6. 2017 od 16:00 hodin.

 

 

Organizace jednotné přijímací zkoušky 2017
Jednotné zkušební schéma didaktických testů
– 1. a 2. termín
» ODKAZ ZDE » ODKAZ ZDE

Kritéria naleznete zde.

 

Základní informace

   • přihláška ke stažení
   • pokyny pro vyplnění přihlášky:
    • na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře
    • název školy: SPŠ a VOŠ Chomutov
    • kód oboru: 26-41-M/01 Elektrotechnika
   • termín podání přihlášek – do 1. 3. 2018

 

 • Přihlášky na SPŠ lze odevzdat v kanceláři školy každý den od 7,30 do 15,30 (polední přestávka od 12,30 do 13,30). Můžeš také přijít 27. a 28.2. (jarní prázdniny) od 8:00 do 12:30 hod.

Přijímací zkoušky

   • datum konání přijímacích zkoušek: 15.4.2016
   • výsledek přijetí/nepřijetí: 22.4.2016
   • žáci budou posouzeni dle výsledků vzdělávání ze ZŠ a dle jednotných přijímacích zkoušek (ČJ, M)

 

Jednotné zkušební schéma pro konání přijímacích zkoušek pro rok 2015/2016

  • pilotní ověřování se týká žáků, kteří nesplňují bod 2 v přijímacích kritériích
  • schéma naleznete zde
 • přihláška ke staženína přihlášce je nutné potvrzení lékařem
 • pro školní rok 2016/2017 bude otevřeno 5 tříd prvních ročníků
 • termín podání přihlášek – do 15.3.2014
 • Obecná kritéria:
  • bez přijímacích zkoušek budou přijati žáci s průměrem do 2,00 z předmětů ČJ, CJ, M, F v 1. pololetí 9. ročníku
  • žáci s vyšším průměrem v 1. pololetí 9. ročníku budou konat přijímací zkoušky doporučené Radou ústeckého kraje formou testu z ČJ a M.

V případě zájmu o vzdělávání v 1. ročníku využijte níže uvedených kontaktů

 

Dny otevřených dveří

Termíny naleznete zde.

Pilotní projekt přijímacích zkoušek

SPŠ a VOŠ Chomutov se zúčastní pilotního ověřování znalostí přijímaných žáků. Výsledky ověřování nemají žádný vliv na přijetí ke vzdělávání na naší škole.

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.scio.cz společnosti Scio, která tyto testy pro naši školu zabezpečuje.