MODERNÍ LEKTOR – VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH MODERNĚ A EFEKTIVNĚ

Moderní lektor

Představení projektu

Aktuality

● 1. 3. 2010 – zahájení projektu, ustavení koordinačního týmu projektu
● 4. 3. 2010 – zahájení prací na informační kampani
● 8. 3. 2010 – vydání 1. tiskové zprávy projektu „Ústecký kraj se bude pyšnit moderními lektory“
● 1. 5. 2010 – zřízení sedmi Koordinačních center

červen 2010 – pořádání Seminářů Dobré praxe
V níže uvedených dnech proběhnou v prostorách jednotlivých Koordinačních center vždy od 14 hodin semináře určené pro všechny, kteří se chtějí stát lektory-tutory e-learningových kurzů dalšího vzdělávání nebo se v tomto způsobu výuky zdokonalit. V rámci tohoto cca dvouhodinové semináře bude prezentován projekt Moderní lektor, předvedeny ukázky e-learningový modulů a bude představeno 10 e-learningových kurzů, kterých se zájemci mohou bezplatně zúčastnit. Zájemci o účast na semináři kontaktujte prosím vedoucího příslušného Koordinačního centra.

Informace o E-learningových kurzech

Termíny konání seminářů

● 16.6. 2010 ve 14 hod. MOST, Střední škola diplomacie a veřejné správy, s.r.o.
● 17.6. 2010 ve 14 hod. LITOMĚŘICE, Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho, příspěvková organizace
● 21.6. 2010 ve 14 hod. TEPLICE, Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace
● 22.6. 2010 ve 14 hod. DĚČÍN, Střední průmyslová škola strojní a dopravní, příspěvková organizace
● 23.6. 2010 ve 14 hod. CHOMUTOV, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Chomutově, příspěvková organizace
● 24.6. 2010 ve 14 hod. ÚSTÍ NAD LABEM, Obchodní akademie, příspěvková organizace
● 28.6. 2010 ve 14 hod. ŽATEC, Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o.

Kontakt

Koordinační centrum okresu Chomutov:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Chomutově, příspěvková organizace
Školní 1060/50, 430 01 Chomutov
Internet: www.spscv.cz, Tel: 474 628 992
Vedoucí KC : Mgr. Dana Žižková, Tel: 605 734 561, E-mail: zizkova@spscv.cz