Maturitní zkouška – podzimní termín

Maturitní kalendář – podzim 2017

Oficiální stránky nové maturitní zkoušky:

Praktické maturitní zkoušky – 31.8.2017, 1.9.2017

31.8.2017

  • 7:25 – sraz žáků: učebna VT1
  • 7:30 – zahájení, losování, přesun na pracoviště
  • 8:00 – 15:00 – praktická maturitní zkouška

1.9.2017

  • 7:45 – sraz všech žáků před učebnami VT1 a 002 (dle pokynů 31.8.)
  • 8:00 – 15:00 – praktická maturitní zkouška

Hodnocení praktické maturitní zkoušky:

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) písemných zkoušek společné části MZ – podzimní termín 2017:

Rozpis žáků k ústní maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2017:

Hodnocení ústní maturitní zkoušky:

Pokyny ke kontrole povolených pomůcek:

Povolené učební pomůcky kontrolují naši vyučující daných předmětů nejdříve 1 hod. před konáním dané zkoušky.

Přineste s sebou velkou bílou obálku A4, do které Vám budou zkontrolované pomůcky zalepeny a orazítkovány.

  • Matematika: v kabinetě matematiky (2. patro vpravo, dveře č. 210)
  • Český jazyk: v kabinetě humanistů (1. patro vpravo, dveře č. 106)
  • Cizí jazyk: v kabinetě jazyků (1. patro vpravo, dveře č. 104)

Povolené pomůcky:

Matematika: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (bez poznámek – vpisků, podtržené pasáže či záložky jsou povoleny); psací a rýsovací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko); kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.

Český jazyk a literatura: u didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky, při písemné práci lze využít Pravidla českého pravopisu.

Cizí jazyk: u didaktického testu nejsou žádné pomůcky povoleny. Při písemné práci můžete použít slovník, nesmí však obsahovat přílohy věnované písemnému projevu.

Slovník můžete použít i při ústní zkoušce, a pokud to vyžaduje povaha třetí části pracovního listu, může škola při této dílčí zkoušce stanovit další povolené pomůcky. V povolených publikacích nesmí být žádné poznámky nebo vpisky. Naopak podtržené, zvýrazněné pasáže nebo záložky jsou povoleny.

Pravomoc povolit, či zakázat žákovi použití konkrétní pomůcky má zadavatel, kontrolou je v rámci odpovědnosti za organizaci zkoušky ve škole pověřen ředitel školy.

Maturitní témata pro rok 2016/2017

A4 E4
Automatizace Elektroenergetika
Elektrotechnická měření Elektrické stroje a přístroje
Elektronika Elektrická zařízení
Praktická zkouška Elektrotechnická měření
Praktická zkouška
S4 V4
Strojírenská technologie Elektronické počítače
Mechanika Sítě
Strojní zařízení Programování
Praktická zkouška Praktická zkouška
TM4
Ekonomika a řízení jakosti
Silnoproudá elektrotechnika
Elektronika
Praktická zkouška
Společná pro všechny třídy
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk

Společná část maturitní zkoušky (ústní a písemné)

třída povinné zkoušky volitelné zkoušky nepovinné volitelné zkoušky
A4
E4
S4
V4
TM4
Český jazyk a literatura Cizí jazyk
Matematika
Cizí jazyk
Matematika

Profilové zkoušky (ústní)

třída povinné zkoušky volitelné zkoušky nepovinné volitelné zkoušky
A4 Automatizace
Praktická zkouška
Elektronika
Elektrotechnická měření
Elektronika
Elektrotechnická měření
E4 Elektroenergetika
Praktická zkouška
Elektrické stroje a přístroje
Elektrická zařízení
Elektrotechnická měření
Elektrické stroje a přístroje
Elektrická zařízení
Elektrotechnická měření
S4 Strojírenská technologie
Praktická zkouška
Mechanika
Stroje a zařízení
Mechanika
Stroje a zařízení
V4 Elektronické počítače
Praktická zkouška
Programování
Sítě
Programování
Sítě
TM4 Ekonomika a řízení jakosti
Praktická zkouška
Silnoproudá elektrotechnika
Elektrotechnická měření
Silnoproudá elektrotechnika
Elektrotechnická měření