Maturitní zkoušky

Rozpis žáků k ústní maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2017/2018

Organizační pokyny maturitní zkoušky 2016/2017

Termíny konání praktické maturitní zkoušky a ústních maturitních zkoušek

Třída Praktická zkouška Ústní zkoušky Vysvědčení
A4 10.5. – 11.5.2018 23.5. – 25.5.2018 8.6.2018 (9,00 – 9,30)
E4 10.5. – 11.5.2018 21.5. – 24.5.2018 8.6.2018 (9,30 – 10,00)
S4 14.5. – 15.5.2018 30.5. – 1.6.2018 8.6.2018 (10,00 – 10,30)
TM4 10.5. – 11.5.2018 21.5. – 22.5.2018 8.6.2018 (9,00 – 9,30)
V4 14.5. – 15.5.2018 28.5. – 30.5.2018 8.6.2018 (10,30 – 11,00)

Oficiální stránky nové maturitní zkoušky

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ v jarním zkušebním období 2018

Maturitní kalendář 2018

Maturitní zpravodaj

Termíny zveřejnění Maturitní zpravodaj ke stažení Stručný obsah
31.10.2017 43. číslo Maturita v roce 2018 a informace k přihlašování
22.3.2018 44. číslo Cizí jazyk
26.3.2018 45. číslo Matematika
27.3.2018 46. číslo Český jazyk a literatura

Maturitní model 2017

Maturitní témata pro rok 2017/2018

A4 E4
Automatizace Elektroenergetika
Elektrotechnická měření Elektrické stroje a přístroje
Elektronika Elektrická zařízení
Praktická zkouška Elektrotechnická měření
Praktická zkouška
S4 V4
Strojírenská technologie Elektronické počítače
Mechanika Sítě
Stroje a strojní zařízení Programování
Praktická zkouška Praktická zkouška
TM4
Ekonomika a řízení jakosti
Silnoproudá elektrotechnika
Elektronika
Praktická zkouška
Společná pro všechny třídy
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk

Společná část maturitní zkoušky (ústní a písemné)

třída povinné zkoušky volitelné zkoušky nepovinné volitelné zkoušky
A4
E4
S4
V4
TM4
Český jazyk a literatura Cizí jazyk
Matematika
Cizí jazyk
Matematika

Profilové zkoušky (ústní):

třída povinné zkoušky volitelné zkoušky nepovinné volitelné zkoušky
A4 Automatizace
Praktická zkouška
Elektronika
Elektrotechnická měření
Elektronika
Elektrotechnická měření
E4 Elektroenergetika
Praktická zkouška
Elektrické stroje a přístroje
Elektrická zařízení
Elektrotechnická měření
Elektrické stroje a přístroje
Elektrická zařízení
Elektrotechnická měření
S4 Strojírenská technologie
Praktická zkouška
Mechanika
Stroje a zařízení
Mechanika
Stroje a zařízení
V4 Elektronické počítače
Praktická zkouška
Programování
Sítě
Programování
Sítě
TM4 Ekonomika a řízení jakosti
Praktická zkouška
Silnoproudá elektrotechnika
Elektronika
Silnoproudá elektrotechnika
Elektronika

Hodnocení maturitních zkoušek

Na naší škole lze konat jako nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky Matematiku+

Podrobné informace naleznete na portálu Nová maturita: Matematika+