Informace o studiu na SPŠ

Elektrotechnika a strojírenství (školní vzdělávací program)

Studium je čtyřleté, denní. První dva ročníky studia jsou společné pro všechny specializace a svým obsahem vytvářejí nezbytný základ technických znalostí a dovedností dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika. Na základě osobního zájmu a prospěchu si žák po absolvování prvních dvou let studia volí jednu ze čtyř možných specializací. Tyto specializace jsou připravovány podle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství. Celé studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Náplň specializací

  • Automatizační systémy
  • Automatizovaná konstrukce ve strojírenství
  • Silnoproudá elektrotechnika
  • Výpočetní systémy
  • Technický management

Propagační letáky v plné velikosti vhodné pro tisk naleznete v sekci veřejných dokumentů.

Během studia je možné získat svářečský průkaz, certifikát ECDL dokládající schopnosti použití počítače na uživatelské úrovni, mezinárodní certifikát CCNA prokazující znalosti v oblasti návrhu a správy počítačových sítí, Autodesk Academia Certificate potvrzující znalosti v oblasti CAD/CAM technologií a od školního roku 2003/2004 také mezinárodní certifikát TELC potvrzující jazykové znalosti studenta. Počínaje rokem 1997 získává každý absolvent v případě zájmu současně s maturitním vysvědčením i zlatý odznak. Byli bychom však rádi, kdyby našim absolventům zůstala nejenom tato upomínka, ale i příjemné vzpomínky na léta strávená u nás ve škole.

Uplatnění absolventů

Absolventi jednotlivých specializací jsou teoreticky i prakticky připraveni pro práce související se zaváděním a využitím automatizovaných systémů řízení, pro práce v oborech strojírenské výroby a konstrukce, pro práce v systémech výroby a rozvodu elektrické energie, pro práce spojené se zaváděním výpočetní techniky a její aplikací, pro práce spojené s navrhováním přístrojové, měřicí a mikroprocesorové techniky a pro práce spojené s přenosem signálů.
Žáci naleznou uplatnění ve všech oborech elektrotechniky a strojírenství a to jak v průmyslu a službách, tak v soukromém sektoru. Absolventi školy vždy patřili k nejlepším odborníkům nejen na Chomutovsku, ale též v celé republice a v zahraničí. Doklad o absolvování naší školy vždy zaručoval vysokou odbornost.
Další informace můžete zjistit na některém ze dnů otevřených dveří, na kterém Vám rádi zodpovíme všechny položené dotazy.

Přípravný kurz žáků 1. ročníků

Nabízíme vstupní šestnácti hodinový přípravný kurz matematických a fyzikálních znalostí a praktických početních dovedností žáků ZŠ potřebných pro snadnější průběh studia odborných předmětů v prvním ročníku naší školy.

Školní vzdělávací program Elektrotechnika a strojírenství

Od 1.9.2009 vyučujeme podle nových vzdělávacích programů vytvořených dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství.