Poradenské centrum OPoRa

Poradentské středisko OPoRa

Informace o středisku

Poskytování poradenských služeb v rámci Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), navazuje na vyhlášku MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poradenství, ze dne 22.2.2005 a metodické doporučení MŠMT ČR čj. 27317/2004 – 24 publikované ve Věstníku MŠMT ČR, července 2005. Současně respektuje další právní normy České republiky pro oblast práce s dětmi a mládeží jako např. Zákon o rodině, Zákon 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů a další.

Klasifikační předpoklady pracovníků školního poradenského střediska se řídí ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., o odborné způsobilosti pedagogických pracovníků a ustanovením vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Vlastní obsahové náplně poradenských činností odpovědných pracovníků školy jsou zpracovány v následujících kapitolách koncepce poradenských služeb = činnosti poradenského střediska „OPoRa“.

  • Vymezení poradenských služeb školy
  • Pracovníci poskytující poradenské služby
  • Model poradenských služeb
  • Informační systém školního poradenského střediska
  • Personální zázemí střediska

Zpracovaly:

  • Mgr. Dagmar Jonášová, výchovná poradkyně školy
  • Ing. Stanislava Kordulíková, kariérová poradkyně školy

Schválil: Ing. Jan Lacina, ředitel školy

Koordinace: Mgr. Dagmar Jonášová, výchovná poradkyně školy

Konzultováno s PPP Chomutov: Mgr. Karolína Homolová

V Chomutově dne 1.1. 2006