CISCO síťová akademie

Cisco Systes Networking Academy

Kroužek LCNA

Lokální Cisco Síťová Akademie při SPŠ a VOŠ Chomutov vznikla díky spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a od roku 2003 nabízí výuku čtyř semestrů certifikovaného studia v oblasti počítačových sítí v rámci kurzů CCNA – Cisco Certified Networking Associate. Samostatné stránky akademie lze nalézt na adrese http://lcna.spscv.cz

CCNA ve výuce našich studentů

Studium CNA v rozsahu CCNA je umožněno všem studentům SPŠ a VOŠ v Chomutově. Na střední škole byl v rámci pilotního projektu v roce 2003 zařazen první semestr CCNA přímo do výuky v oboru výpočetní systémy. Výuka i klasifikace probíhá v českém jazyce, zájemci o úplnou certifikaci CCNA plní po domluvě s instruktorem certifikační testy. Po absolvování tohoto semestru mohou studenti se zájmem o úplnou certifikaci pokračovat ve studiu v rámci nepovinného předmětu (kroužku). Po pozitivních zkušenostech s tímto pilotním projektem je plánováno zavedení studia v rámci prvního semestru CCNA i do dalších příbuzných specializacích SPŠ v rámci úprav studijních plánů dle nového školského zákona.
Na VOŠ je studium CCNA zavedeno v plném rozsahu pro studenty technických specializací v rámci předmětu počítačové sítě od vzniku akademie v roce 2003, kde začalo docházet k postupným dílčím úpravám studijního plánu. Výuka probíhá podle studijních materiálů CCNA, výklad je samozřejmě veden v českém jazyce, stejně tak dílčí testy a zkouška, kterou je podmíněno úspěšené zakončení každého semestru studia předmětu počítačové sítě. Individuální zájemci o oficiální certifikaci v programu CCNA opět po domluvě s instruktorem plní oficiální testy.
Ostatní studenti, kteří nepřijdou s programem CCNA do styku přímo ve výuce, mají studium zpřístupněno právě prostřednictvím volně přístupného kroužku, který slouží jako příprava k vlastním certifikačním testům. Díky omezené týdenní hodinové dotaci kroužku je kladem důraz především na praktickou část výuky.