MZ 2014 – společná část

maturita

Kontrola povolených pomůcek

Povolené pomůcky budou kontrolovány pro matematiku od 11,00hod. v kabinetě matematiky (druhé patro dveře č. 210).

Pro český jazyk  o  přestávce mezi didaktickým testem a písemnou prací v kabinetě humanistů (první patro dveře č. 106).

Pro anglický a německý jazyk též  o  přestávce mezi didaktickým testem a písemnou prací v kabinetě jazyků ( první patro dveře č. 104).

Zároveň si přineste velkou bílou obálku, do které budou pomůcky uloženy a podepsány.

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Přípravný kurz žáků prvních ročníků (27.-28.8.2014)

pripravny-kurz-m-f-001

Ve dnech 27.8. a 28.8. 2014 proběhl v budově SPŠ Chomutov kurz pro nově přijaté žáky do prvních ročníků SPŠ. Kurz byl zaměřen na připomenutí a částečné procvičení, omezené čtyřhodinovým rozsahem jednotlivých modulů, některých základních dovedností z matematiky a fyziky potřebných pro studium na naší škole. Kurzu se zúčastnilo 94 žáků.

» FOTOGALERIE

Zařazené dovednosti byly rozděleny do čtyř modulů:

  1. Modul (F) – Základy fyziky ZŠ – základní fyzikální jednotky, převody a vyjádření neznámé ze vzorců. Garantem byl Mgr. Naxer R.. a Mgr. Tichá I.
  2. Modul (M1) – Základy algebry ZŠ – číselné obory (N, Z, Q), jejich vlastnosti a základní algebraické výpočty. Garantem byla Mgr. Tichá I. a Mgr. Naxerová V.
  3. Modul (M2) – Základy numerické matematiky na kalkulačkách – go...
PŘEČTĚTE SI VÍCE

Nové technické vybavení v laboratořích

V rámci projektu “Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje” ( reg. č. proj. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 ) získala SPŠ a VOŠ vybavení za 2 mil. korun.  V současné době se připravuje dodaná technika tak, aby bylo možné zahájit výuku v inovovaných učebnách již v tomto školním roce. Ve dnech 27.8. a 28.8. tak proběhlo školení  lektorů k investici s pracovní označením ” Pracoviště pro výuku elektrických strojů”. Toto technicky vyspělé pracoviště, které  vzniklo v laboratoři elektrických strojů  bude umožňovat automatizované měření charakteristik základních točivých elektrických strojů a studentům jistě pomůže k hlubšímu pochopení  principů a vlastností jednotlivých strojů.

 

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Informace kabinetu TvS k zahájení školního roku

činky

Informace k zahájení školního roku.

V úvodních lekcích TvS  (úbor do tělocvičny)

1.hod. – proškolení o bezpečnosti, seznámení s požadavky, podmínkami klasifikace

2.hod. – v tělocvičně, 1.roč. – vstupní test, 2.-4.roč. – sportovní hra dle výběru

Kroužky

Posilovna:   Letos chceme zahájit co nejdříve – 15.9. 2014, zájemci o posilovnu (zatím z řad žáků 2.-4.roč.) se mohou hlásit v kab. TvS s členským příspěvkem do ŠSK 100,- Kč (celý školní rok) – max.kapacita 30 žáků (cvičení po – čt)

Sportovní hry:       Jako každým rokem nabízíme možnost zřízení kroužku vybrané sportovní hry (florbal, futsal, volejbal – je možné i kombinovat) – vzhledem k obsazení tělocvičen hodinami TvS je volný pouze čtvrtek po vyučování...

PŘEČTĚTE SI VÍCE

MZ 2014 – ústní zkoušky

?????????????????????????????????????????????

Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části všech specializací se budou konat v pátek 12.9.2014.  Přesný časový rozpis je zveřejněn v sekci “NEPŘEHLÉDNĚTEMaturita 2014 – podzimní termín.

PŘEČTĚTE SI VÍCE

MZ 2014 – praktická zkouška

education-concept--brain-and-science-icons-vector-1050375

Praktická zkouška se  pro všechny specializace bude  konat 8. a 9. 9. 2014. Sraz všech maturantů je 8.9.2014 v 7,30hod. v laboratořích ELM (ing. P. Kadeřábek).

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Zápis do 1. ročníku na VOŠ

Dne 1. 9. 2014 od 10:00 se koná zápis do 1. ročníku na Vyšší odbornou školu Chomutov. Zápis je povinný pro studenty budoucí třídy  B1h.
Studenti   přinesou  ke kontrole ” Rozhodnutí o přijetí na VOŠ”  a občanský průkaz.

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Zápis do 2. ročníku na VOŠ

Dne 1. 9. 2014 od 9:00 se koná zápis do 2. ročníku na Vyšší odbornou školu Chomutov. Zápis je povinný pro studenty budoucí třídy  B2h.
Studenti přinesou ke kontrole “Výkaz o studiu ve vyšší odborné škole”.

PŘEČTĚTE SI VÍCE